Godin Maät

Godin MaätGodin Maät, de verpersoonlijking van de kosmische orde. Maät was de godin van waarheid, structuur, goedheid en recht en de verpersoonlijking van het kosmische principe van dezelfde naam, maät. Alle wezens van de goden, de farao’s tot de eenvoudige man, moesten dit kosmische principe gehoorzamen. De dagelijkse beweging van de zonnegod Re en de jaarlijkse waterstanden van de Nijl moesten dus ook gehoorzamen van deze maät. Deden ze dit niet, dan kon het leven langs de oevers van de rivier niet vredig doorgaan en het gevolg daarvan zou chaos zijn!

De betekenis van het in stand houden van maät werd benadrukt door rituele handelingen; in het bijzonder in de ceremonie die ‘ de prestatie van Maät ‘ werd genoemd, waarin de farao beloofde de goddelijke orde in acht te nemen!
Voor het individu betekende het gehoorzamen aan Maät, dat je handelde op een sociaal rechtvaardige manier en rechtschapenheid. De sterke hoort voor de zwakkere te zorgen en hem niet te onderdrukken. De mens hoort in balans en harmonie te leven met zijn omgeving en medemens waarvan we allemaal afhankelijk van zijn.
Als er iemand overgaat , wordt zijn hart dat de zetel is van wijsheid en geheugen, gewogen tegen de veer van Maät. Als de schalen niet in balans zijn, wordt et hart verslonden en volgt vernietiging. Aldus volgens overlevering uit de Egyptische verhalen.

Zorg ervoor dat je de afbeelding van Maät in je buurt hebt om de kansen op een rechtvaardig en rechtschapen leven zo groot mogelijk te maken. Als je antwoord wilt hebben op een speciale vraag, kan je de afbeelding van Maät op je huid tekenen, zodat de godin Maät in je doordringen met waarheid en recht.
Een goed idee lijkt me om deze energie kracht bij te zetten, zeker in deze tijd waarin waarheid, rechtschapenheid, goedheid, waarheid en balans meer dan ooit onze aandacht vragen. Ik hou het voorlopig bij Maät, jij ook?

Mieke Moon Box 49
www.miekecoigne.com