In stilte Zijn

In stilte ZijnIn stilte Zijn. Als je eenmaal je overgeeft in stilte, ervaar je niet de behoefte om iets te doen. Je bent niet zomaar stil. Stil zijn hoeft niet te betekenen dat er geen behoefte is om iets te doen. De mind kan nog heel druk bezig zijn met doen, plannen, organiseren, piekeren enzovoort.
In stilte Zijn is ervaren hoe stilte voelt.
We zijn als aardse mens voortdurend bezig. Ook ik. Er zijn ook vaker momenten dat ik in stilte terechtkom. Precies in die stilte ervaar ik verdieping. Verdieping in gevoel.
Het kan een ongemakkelijk gevoel geven, want onze monkey-mind onder controle krijgen is niet zo eenvoudig.
We delen graag onze ervaringen, we lezen ons op veel manieren in, we willen vooral weten hoe het leven in elkaar steekt, we willen begrijpen wat er begrepen mag worden en de lagen die hieronder verborgen liggen zijn onuitputtelijk.
Soms is de behoefte aan zekerheid dat het allemaal goedkomt heel groot. Soms is de nood aan controle over het leven een sterke drijfveer. Er is er heus wel veel meer in de onderstroom.
De informatie die we opnemen is heel gevarieerd, inspirerend, conflicteren en daardoor soms verwarrend.
Er is een sterk verlangen om deel te nemen aan alles wat met transformatie te maken heeft.
Vaak hoor ik van mensen de behoefte om zich terug te trekken. Niet zozeer als vlucht uit het leven op de aarde als levensplek. De behoefte om meer te voelen, minder te weten en minder te denken.
Dat dit met kleine stapjes gaat is niet anders. Het is als een soort van afkicken. Afkicken gaat gepaard met ontwenningsverschijnselen, want je denkt toch niet dat onze monkey-mind zich zomaar laat parkeren?
In de stilte ontmoet je jezelf. In de stilte ontstaat een liefdesverhaal met jezelf. Misschien ervaar je voor de allereerste keer een diepe liefde voor jezelf, compassie, geduld, eerbied, zachtheid, je goddelijke vonk.
Je monkey-mind kan misschien nog wel wat protesteren, je afleiden van de mooie ziel die jij bent. De stem wordt zachter, liefdevoller, meegaander, compassieuzer en valt samen met wie jij werkelijk bent.
Je hoeft niets geforceerd af te breken. Alles wat niet overeenstemt met IK BEN, brokkelt langzaam af.
Je monkey-mind heeft zijn opdracht volbracht en is bereid om het denken en voelen te laten samenvloeien.
We hebben beide nodig. In liefde en dankbaarheid dragen en voeden ze elkaar.
Die stilte kan je oefenen en uitbreiden zelfs op plekken waar het niet stil is. De stilte kan je onmiddellijk ingaan, waar je ook BENT. Heerlijk kan de ervaring zijn om samen in stilte te ZIJN.
In jezelf.