Indigo kinderen wijzen ons de weg

Indigo kinderen wijzen ons de weg Indigo kinderen wijzen ons de weg. Vaker krijg ik zowel aan de lijn als in mijn praktijk radeloze ouders, vooral moeders, die niet meer weten wat ze kunnen doen om meer grip te krijgen op hun kind/ kinderen. Eigenlijk bemerk ik vaker dat de radeloosheid vooral te maken heeft met opmerkingen van de buitenwacht:

– Kan je je kind niet wat gemanierder opvoeden?
– Kan je er niet beter over waken dat je kind zijn huiswerk maakt?
– Kan jij je kind er niet op wijzen dat de school heel belangrijk is?
Enzovoort enzovoort enzoverder…
Je kan je best voorstellen hoe ouders zich voelen bij dergelijke opmerkingen.
Gefrustreerd in de meeste gevallen.

Opvoeders, ouders in de eerste lijn, lopen bij de opvoeding van ‘ kinderen van de nieuwe tijd ‘ vaker tegen hun eigen grenzen aan. Laat me één ding duidelijk stellen: kinderen gedijen absoluut niet meer op de gangbare ( lees traditionele ) aanpak en confronteren opvoeders met eigen tekortkomingen, blinde vlekken en schaduwkanten… We zullen dus aangestuurd worden onze ouderlijke verinnerlijkte patronen in vraag te stellen en te veranderen, willen we kinderen op een harmonische manier te begeleiden. De ouderrol- de opvoedersrol- de lerarenrol – krijgen een nieuwe invulling …best een pittige uitdaging in geval vastgehouden wordt aan oude paradigma’s die gebaseerd zijn op controle- macht – straffen en belonen enz…

Ouders die kiezen voor de spirituele, energetische weg, groeien als mens en als ouder . Zonder kennis van het energiesysteem van de mens is het moeilijker een positieve en constructieve uitweg te vinden voor de situatie waar de ‘ nieuwe tijdskinderen ‘ zich bevinden in de samenleving.

Indigo kinderen laten ons ervaren en zien waar relaties niet gebaseerd zijn op onvoorwaardelijke liefde en acceptatie: eerlijkheid, transparantie, openheid, vreugde, oprechtheid. Relaties zoals we ze diep in ons hart allemaal wel zouden willen.

De volgende vragen in het omgaan met Indigo kinderen dringen zich duidelijk op:

– Hoe kunnen we Indigo kinderen de opvoeding en begeleiding zo opvoeden dat het ons hun innerlijke wijsheid en liefde kan geven? Hoe kunnen we eenvoudig genieten van hun aanwezigheid en aanwezig Zijn?
– Op welke manier (en) kunnen wij onze instelling en al de gangbare meningen , oordelen over paranormale kinderen waaronder heel veel kinderen met ADD, ADHD, autisme en autisme-spectrum’stoornissen’ veranderen op een positieve manier en het systeem waarin deze kinderen terechtkomen te veranderen zodat hun kwaliteiten tot volledige ontplooiing komen?
– Hoe kunnen we een sfeer en omgeving creëren waarin deze kinderen zich op een harmonische manier kunnen ontwikkelen?
– Hoe kunnen we het beeld dat we hebben van deze kinderen loskoppelen van het beeld dat we hebben over onszelf en niet als een verlengstuk, dan wel als een authentiek wezen?
– Hoe slagen we erin deze kinderen de juiste handvatten te bieden om de richting uit te gaan die werkelijk voor hen is voorbestemd op een dieper zielsniveau? Er zijn ontelbare indigo-kinderen die lijden onder de druk van de verwachtingen en depressief zijn, zelfs op jonge leeftijd.

Als we maar echt leren luisteren naar deze kinderen, kan het niet anders dan dat wij aangeraakt worden door deze kinderen, om zelf een nieuwe richting uit te gaan, onze kijk op de dingen, op het leven te veranderen.

Deze kinderen laten ons vaak heel scherp zien en ervaren waar wijzelf niet in harmonie met onszelf leven, ze laten hun gezin waar ze deel van uitmaken zien waar de relatie tussen de ouders zal moeten veranderen, ze fungeren heel vaak als krachtige harts-openers, ze laten ook diep ingesleten patronen zien die niet meer resoneren met de nieuwe tijd dat staat voor gelijkwaardigheid, communicatie en verbinding. Ze leren ons de verbinding met ons ware ‘ ik ‘ te herstellen en waar de omgeving ingedommeld is en als levende doden rondlopen, aan te raken met vreugde en plezier.

Indigo kinderen hebben een heel krachtig en sterk karakter, en vaak onbuigzaam, heel levendig, hetgeen voor de omgeving en in het gezin voor moeilijkheden kan zorgen, zeker in het geval de ouder/ opvoeder/ onderwijsbevoegden niet zien met welk kind ze te maken hebben.

Indigo kinderen gedijen heel goed als ze voldoende ‘ ruimte ‘ krijgen om ervaringen op te doen, letterlijk en figuurlijk. Indigo’s reageren vaak heel gevoelig op kritiek ( en niet omdat ze , zoals nogal gemakkelijk wordt gezegd, lange tenen hebben) en trekken zich gemakkelijker terug in hun schulp. Ze willen oprecht en écht voelen dat er onvoorwaardelijk van hen wordt gehouden. Ze voelen dus heel goed aan wanneer de ander niet afgelijnd is in wat hij zegt en wat hij doet en vice versa.

Belangrijk voor hen is de tijd met hen door te brengen op een kwaliteitsvolle manier, waarbij alle stress en spanning vermeden moet worden. Ook deze kinderen zijn heel snel overprikkeld door teveel indrukken van buitenaf.

Als opvoeder- ouder- leerkracht kunnen de volgende tips je helpen
– Het kind ernstig nemen en in eigen waardigheid laten
– Het kind niet op traditionele oubollige conventies vastpinnen
– Het kind niet verleiden met beloningen ( manipulatief, verleidend) noch met straffen ( afdwingen)
– Levende leerstof aanbieden die het indigo kind meer aanspreekt dan stoffige lees- en leerstof
– Leer- en lesstof die passen bij het persoonlijk belangscentrum van het kind en differentiëren ( Is wel mogelijk in leefscholen en antroposofisch onderwijs )

– Doordat het indigo kind nogal fel en ongeduldig uit de hoek kan komen, kan je leren, door eigen houding en gedrag te laten zien , zelf verdraagzaam en rustig te reageren in eigen levenssituatie ( s)
– Doordat het indigo kind de behoefte heeft aan ruimte om zichzelf te zijn, kan het soms verwarrend zijn als het kind ook behoefte heeft aan afstand. Maak je geen zorgen als het kind dit aangeeft.
-Indigo kinderen hebben dus kortom een warme liefdevolle harmonische omgeving nodig met duidelijke structuur.

Structuur als leidraad maar niet als dwangmatige richting, waarin er geen links, rechts, boven of onder zou zijn. Structuur met de nodige soepelheid waarin elke keer afgetoetst wordt wat bijdraagt aan de ontwikkeling van het indigo kind.

Wil je graag meer weten over jouw kind/kinderen, dan kan je hier open en in vertrouwen bellen of chatten.
Dit artikel is slechts een lichtpuntje van de verdere toedracht van alle nieuwe tijdskinderen op de aarde.

Warme groet
Mieke Moon Box 49
www.miekecoigne.com