Leven vanuit jouw Indigo Power Persoonlijkheid

paragnostenchatIk ben niet gesteld op labelen of etiketten kleverij, doch soms is het wel verhelderend de dingen te benoemen om te herkennen en er verder positief mee om te gaan.
Er is heel veel geschreven rond Nieuwetijdskinderen, Indigo- Regenboog-Kristalkinderen, en hoe zit dat bij volwassenen?

Tot voor ik mijn opleiding ‘ Indigo Empowerment ’ bij Charles Virtue volgde, wist ik dat ikzelf een Nieuwetijdskind was. Nieuwetijdskind met een flinke Indigo Power….Ik voelde me toch even verbaasd en opgelucht tegelijk. Een heel groot kenmerk van Indigo’s zijn: gedreven, voortvarend, onrecht en oneerlijkheid bestrijdend…én rebels.

Verbaasd omdat ik meermaals te lezen kreeg dat in de Nieuwe Tijd ( Aquarius, Intuïtietijdperk) Indigokinderen worden geboren en opgelucht omdat ik zoveel typische “ kenmerken “ herkende bij mezelf, te beginnen als kleuter tot op heden.

Op basis van mijn persoonlijke en professionele ervaringen als oud- leerkracht gedrags-en cultuurwetenschappen, alles wat ik maar kon lezen rond de nieuwetijd, kinderen, en de opleiding bij Charles Virtue, wil ik graag wat basisinzichten meegeven voor de nog zoveel vertwijfelde, zoekende volwassenen die vaak te maken krijgen met onbegrip en een hart onder de riem steken, want ik heb heel goed nieuws!

De spirituele vaardigheden van Indigo’s zijn verweven met collectieve levensopdrachten en afgestemd op het individu en persoonlijke levensomstandigheden. Indigo’s tref je aan in alle beroepen.

Herken jij de volgende eigenschappen als Indigo:
° je hebt een heel sterk gevoel voor wat “ juist “ voelt en wat “niet juist “ voelt. Dit is niet hetzelfde als dé waarheid verkondigen, dan wel diepgewortelde ethische waarden uitdragen, die bijdraagt tot een liefdevolle samenleving
° je voelt een natuurlijke bezorgdheid voor alle levende wezens, zonder uitzondering
° je ijvert ( en strijdt ook vaak) voor rechtvaardigheid, gerechtigheid ( niet als wraak!) en je tracht vrede te brengen waar strijd, conflict, ruzie is
° je ziet het goede in alles en iedereen en wordt om deze reden vaak als goedgelovig of naïef beschouwd
° je straalt van binnenuit heel veel rustgevende warmte uit, je bent een healer ( ook vaak onbewust)
° je communiceert gemakkelijk en op een natuurlijke manier met dieren, planten, zelfs stenen
° je hebt het vermogen om spiritualiteit en wetenschap te verbinden met elkaar, steeds creatief onderzoekend naar andere mogelijkheden
Als Indigo help je de aarde naar een hogere trillingsfrequentie vanuit liefde en vrede te evolueren: als Indigo ben je een “ vredestichter “ en help je mee aan de transformatie op aarde, streef je naar gelijkwaardigheid, harmonie, democratie op elk levensterrein.
Belangrijke spirituele collectieve opdrachten zijn als volgt heel herkenbaar:
° Je zet mensen terug in hun eigen kracht- als therapeut/coach/medium “empower “ je anderen het allerbeste uit zichzelf te halen, vanuit het grotere doel de aarde meer en meer op een hogere frequentie te brengen.
° Je ondersteunt mensen alle oude beperkende Vissentijdperkovertuigingen te her-evalueren, zonder afbreuk te doen aan wat is geweest in het verleden. Niet alle waarden dienen overboord gegooid te worden!
° Je leert zelf nieuwe transmutatietechnieken rond Lichthealing, (Aquariushealing  Dr Roy Martina, Sonia Bos enz…)
° Je draagt verdraagzaamheid en acceptatie uit als belangrijk verbindende waarden in de Nieuwe Tijd
° Je laat mensen bewust worden dat ze ook zelf verantwoordelijkheid dienen te nemen in hun eigen leven, zodat de mensheid op collectief niveau een verdere transformatie ondergaat.

We zijn allen in de mogelijkheid onszelf te ontwikkelen in volledige overeenstemming met de intentie van onze ziel en hierin worden we ondersteund door het universum, door onze engelen, alleen wijzelf zijn wel verantwoordelijk voor het manifesteren ervan.

We zijn een bijzonder mooi geschenk voor de aarde, voor elkaar en ieder mens vormt een puzzelstukje in het groter geheel.
Ieder mens mag zich nu compleet in zijn goddelijkheid ontplooien en om dit artikel te beëindigen rest me nog het volgende:  jij, lieve Indigo, mag jouw liedje op eigen toonhoogte zingen om op jouw beurt jouw medemens uit te nodigen hetzelfde te doen, zodat we allen in een prachtig volmaakte harmonie in het Universum worden gehoord.

Dit is geen wetenschappelijk onderbouwd artikel en pretendeert niet dé waarheid te verkondigen, dan wel een aanmoediging voor volwassenen door te gaan op de meest liefdevolle weg naar diepzielhealing, met vreugde, plezier , gratie en gemak.

Warme groet
Medium Mieke
http://www.miekecoigne.blogspot.be/