Sta jij jezelf in de weg?

Sta jij jezelf in de wegSta jij jezelf in de weg? Herken je bij jezelf dat je vaak denkt of zegt dat anderen je in de weg staan om je ding te doen, je weg te volgen, jezelf te zijn, om keuzes te maken…?
Het kan jouw ervaring zijn dat er situaties zijn in je leven waardoor je je met je rug tegen de muur voelt staan. Die obstakels moeten eerst aangepakt worden zodat de weg vrij komt. Je kunt er wel omheen lopen, negeren of ontkennen, zolang er obstakels in de weg zijn, zullen die obstakels onvermijdelijk terugkeren.

Meestal wordt de oorzaak verlegd naar situaties, mensen of dingen. Door die situatie kan ik niet verder, door die persoon kan ik mezelf niet ontplooien of door die handicap kan ik niets dan mijn aardse tijd uitzitten.
Het is meestal niet zo zwart/wit, maar doordat de perceptie op het leven voor velen een dualistische werkelijkheid is, is de kijk op zichzelf, anderen en ervaringen zeer beperkt in het zien van een oneindig veld van mogelijkheden.

Als je nu even bereid bent om jezelf waar te nemen als een getuige van jezelf. Waar laat je je nog leiden door het verleden? Eén manier om jezelf niet langer in de weg te staan is je niet meer laten leiden door het verleden. Je kijkt naar het verleden terwijl je het getuige zijn van een situatie cultiveert.

Er ontstaat stilte vanuit het getuige zijn. Zelfs nadat je veel van het niet ter zake doende gebabbel hebt weggefilterd en luistert naar je innerlijke stem, kun je waarnemen of je de stem van je innerlijke hogere zelf hoort of je ego. Welke stem geeft je rust, stilte, vrede en welke zorgt voor onrust, turbulentie?

Het verhaal dat anderen ons de weg versperren is meestal een excuus om niet bij onze ziel te komen, niet onze zielsbestemming te volgen. Het zit vaker in onszelf dan dat het met anderen of situaties buiten onszelf te maken heeft.
We hebben allen verinnerlijkte stemmetjes die zeer veel lagen bevatten. Die stemmetjes worden de kop ingedrukt en worden geprojecteerd op mensen, situaties en dingen.
De conclusie is dan wat de titel van het blog inhoudt. Zonder bewust te kijken in wat er zich werkelijk afspeelt, blijf je in een slachtoffer- en daderenergie vastzitten. Ook al ben je er heilig van overtuigd dat anderen je de weg ontzeggen. Er is wellicht een moment in je leven gecreëerd waarin jij je eigen innerlijke autoriteit hebt weggegeven.

Het is een mooie kans om die innerlijke autoriteit te claimen, gestalte te geven van binnenuit. Je hoeft de verantwoordelijkheid niet langer bij iemand anders of een situatie neer te leggen. Dit zijn oude gedragspatronen die ook veel verder gaan en te maken hebben met het systeem waarin we zijn grootgebracht. Dader-slachtoffer, oorzaak-gevolg, goed-slecht, man-vrouw, mooi-lelijk, rijk-arm enzovoort…
In het denken is er verandering aan de gang, omdat het dualistische denken geen ruimte geeft voor alles wat tussenin existeert.

Je kunt vanaf nu deel nemen aan jouw scheppingsproces, je wordt een mede-creator van je leven en van de wereld zoals je wilt dat die wordt. Gaan we hier echt voor kiezen en ben jij klaar om uit te breken uit een dualistisch gecreëerde wereld?

©Mieke
Inspirerende hartegroet
Mieke