Aardig zijn begint met het besef

Aardig zijn begint met het besef dat we allemaal met zaken worstelenAardig zijn begint met het besef dat we allemaal met zaken worstelen. Zonder bewustzijn en besef kom je niet ver. Het zijn zaken die we vaak niet van kinds af aan meekrijgen. We moeten dat later leren door te ondervinden. De aandacht is eerst meer gericht op carrière maken, liefde tegen het lijf lopen, gezin stichten en spullen vergaren. Oftewel zorgen dat we belangrijk worden.

Als we de eerste grote tegenslag krijgen, niemand ontkomt er aan, dat komt, omdat we liefde verkeerd zien en mee omgaan, begint het proces. Het proces van besef en bewustzijn. Dit moment is voor iedereen verschillend.

We noemen dit spiritueel ook wel. De onzichtbare leermeester op je pad. Want je hebt dan weliswaar veel geleerd, kennis opgedaan. Wijsheid komt met de jaren. We zijn als mens gaan geloven, dat we hier zijn om al deze lessen te leren.

Wij van Top-Paragnosten zien dat toch iets anders. We zijn hier als ziel gekomen om te genieten van alles wat de aarde te bieden heeft. Maar de mens is daar zo ver van afgedwaald, dat die daar echt geen idee meer van heeft.

En om die reden krijgt de mens de onbekende leermeester op zijn pad. En weet je waarom die je pad kruist? Omdat je niet aardig genoeg bent! Ja, ik weet het, je gaat nu stuiteren. Jij vindt van jezelf dat je juist super lief en super aardig bent.

Laat dat nou niet zo zijn, anders kwam je niet met nare en verdrietige zaken in aanraking. Je kunt namelijk ook te lief en te aardig zijn. Dan worstel je ook met zaken in het leven. Dan ben je op sommige momenten zelfs zeer onaardig tegen anderen.

Je uit je namelijk niet op het moment dat je dat zou moeten. Je hebt veel te veel begrip, of angst om niets te durven zeggen. Je bent ook helemaal niet aardig voor jezelf. Je bent zelfs streng voor jezelf. En je wijst jezelf op heel veel punten af, waar je niet blij en gelukkig mee bent.

Pas als je aardig wordt voor jezelf, kun je op de juiste manier aardig zijn voor een ander. Zie je dat je door te aardig te zijn en te lief, ook niet aardig bent? Er ontbreekt een besef, dat iedereen worstelt.

Dat besef, als je daar vanuit gaat leven, kijken en handelen, dan kun je op de juiste manier aardig zijn, tegen anderen. Dan is het puur en oprecht. Aardig zijn, komt namelijk ook heel vaak voort uit een ander zielig vinden.

Als je een ander zielig vindt, ben je wel aardig, maar onderhuids kan er ergernis zijn, boosheid. Als je dat voelt, dan ben je er wel voor een ander, maar toch echt niet van harte. Je doet het, omdat het moet en omdat je het anders zielig voor de ander vindt.

Dit zijn de redenen waarom we op een gegeven moment allemaal toch iets in ons leven meemaken, waardoor we aan de grond genageld staan. Waardoor we gaan nadenken over ons eigen leven. Hoe we daar invulling aan geven.

We komen er achter dat we heel veel hebben gegeven, zonder enig besef. Of het wel op prijs werd gesteld. Of de ander er wel voor open stond. Of het wel wijs was om te doen. Dat we onszelf voorbij hebben gelopen, door maar aardig te zijn, zonder enig besef.

Het is dus heel goed te beseffen dat iedereen worstelt en dat je daardoor gewoon altijd aardig voor een ander dient te zijn. Maar voel wel heel goed of je je eigen grenzen niet overgaat of een ander misbruik van jouw goedheid maakt. Dat is met besef leven.