Goed nieuws, slecht nieuws

Goed nieuws, slecht nieuws

©Miek

Goed nieuws spreekt voor zichzelf. Er is aan je verwachtingen tegemoetgekomen en je bent opgelucht.
Slecht nieuws spreekt voor zichzelf. Er is niet aan je verwachtingen tegemoetgekomen en er gaan een scala van emoties en gevoelens door je heen.
Accepteren dat het is wat het is, is niet gemakkelijk.
Soms wordt iets waar je naar uitkijkt of naar verlangt van je weggehouden, ook al kan je nog niet onmiddellijk begrijpen wat de reden ervan is.
Soms blijkt achteraf dat het niet goed voor je was. Of voor de ander.
Soms wordt je bijna gedwongen om iets te veranderen, net zoals een schip bij storm van koers moet veranderen. De kapitein van het schip moet van koers veranderen om het leven van passagiers niet in gevaar te brengen. Dat is zijn prioriteit ook al zijn er passagiers die dit als slecht nieuws zullen ervaren.
Je kan zo veel ervaringen bedenken waarin je zelfs opgelucht bent dat het slecht nieuw uiteindelijk het beste is geweest. Je voelt je misschien wel dankbaar, opgelucht.
Voelt het alsof het leven je onfair behandelt. Voel je je tekort gedaan omdat je niet kreeg waarop je meende recht te hebben?
Je relatie is uit en je komt te weten dat je ex-partner een nieuwe relatie heeft. Je ervaart dit als slecht nieuws omdat die liefde je ontgaan is.
Na een tijdje ontmoet je iemand met wie je een diepe hartsverbinding ervaart. Je realiseert je dat de verloren relatie goed uiteindelijk goed was voor jullie beider zielsgroei.
Niets is wat het aanvankelijk lijkt.
We leven in een dualistisch gecreëerde wereld. Goed/ slecht, slim/ dom, arm/rijk, dik/dun, mooi/lelijk enzovoort. We staan er niet echt bij stil dat duaal denken lijden en angst creëert.
Dualistisch denken creëert een wereld waarin alles overzichtelijk lijkt. Alles lijkt een vaste plaats te hebben. Het voorkomt onzekerheid en verwarring.
Het vraagt dus moed om het dualistisch denken te doorbreken. Iets waar te nemen zoals je het ziet met een open hart. Zoals het naar binnen komt, zonder de behoefte iets te veranderen in je waarneming. Waarnemen zonder te interpreteren.
Je maakt je kijk op de dingen breder en ruimer. Is dat zo? Is die keuze slecht? Is die relatiebreuk dom?
Je kijkt met je hart en neemt bewust waar.
Het leven bestaat uit gebeurtenissen. We maken dagelijks keuzes en je kan soms inschatten wat de gevolgen zijn en soms niet. Alles wat we doen of laten heeft gevolgen. Als ik hierin mijn verantwoordelijkheid in neem, kan ik met mededogen en een open hart kijken naar de gevolgen ervan.
Mensen kunnen hierop reageren vanuit dualistisch denken. En dit kan tot zelfvervreemding leiden. Weg van je hart.
Oefenen in bewust waarnemen en dualistisch geprogrammeerd denken doorbreken is de enige weg naar je hartsbewustZijn.