Herfst: de seizoenswisseling

bang en dapperHerfst: de seizoenswisseling is zichtbaar en aan sommige kinderen kan je het zien: ze slingeren zoevend een kastanjeslinger door de lucht en laten vliegers tegen de wind in klimmen. De stormwind jaagt het blad van de bomen en ‘de R zit in de maand’, ‘we gaan de winterschuit in’. Zo’n omslag na de volheid van de zomer vraagt om een beetje moed en vertrouwen, zorg voor jezelf en voor je omgeving.

Je brengt meer tijd binnen door, ook binnen in jezelf. Bij een kaars tijdens een schemer uur of wat later, wanneer de dag tot rust is gekomen.
Stilstaan bij wie je nu bent en hoe je óók wil zijn, hoe je in de wereld wil staan in relatie tot je medemens, de natuur, je toekomst.
Deze aspecten passen bij een van de oudste feesten uit de christelijke cultuur: van de aartsengel Michaël, sinds de vierde eeuw na Christus gevierd op 29 september. Michaël wordt gezien als brenger van (hemelse) zonnekracht, die zorgt voor een sterk gewas en een goede oogst en bovendien helpt hij de mensen innerlijk met zijn kracht om de winter door te komen.
De Openbaring van Johannes (de Apocalypse) vertelt over een strijd in de hemel, waar een vuurrode draak met 7 koppen een flinke rol in speelt. Hij had 10 horens en op elke kop een diadeem, waarin staat: “Toen brak er in de hemel oorlog uit”. Michaël en zijn engelen leveren een grote strijd en ruimen puin: de draak wordt uiteindelijk neergeworpen op de aarde, waar hij vijand en verleider van de mensen kan zijn. De draak, de oude slang wordt duivel en satan genoemd.
Door zijn kracht en moed overwon aartsengel Michaël de machten van de duisternis.

Als je teleurstelling of verdriet, diepe pijn, innerlijke onmacht et cetera op de goede wijze doorstaat, maakt die innerlijke strijd met zulke donkere gevoelens je uiteindelijk geestelijk sterker. De kracht die je door het lijden van het leven verovert, wordt jouw geestelijke kracht en deze kracht is bij uitstek het wapen van Michaël.
Aartsengel Michaël is een bemiddelaar, hij bewaakt ons innerlijke vuur wat ons denken zal transformeren. Hij laat ons zien hoe het is om de gulden middenweg te kiezen tussen angst en hoogmoed. Michaël schudt het bewustzijn wakker en bereidt de weg naar een nieuw tijdperk.
“Aartsengel Michaël” omschrijft een groot geestelijk wezen die de meeste religies kennen. Als aartsengel kennen wij hem vanuit Jodendom, Christendom en Islam; in Babylonië noemde men hem Mardoek; in Griekenland Apollo; in Egypte was hij Anubis en in de Rigveda (de oude heilige Indische boeken) wordt hij Indra genoemd.
Aartsengel Michaël herken je aan zijn moedige daden.

Nu is het oude jaarlijkse feest een oproep aan het bewustzijn om duistere machten te herkennen en moedig een krachtig halt toe te roepen. Misschien activeert het ons om met de geestkracht die wij op het duister van het leven veroverd hebben, om Michaël te helpen bij de geestelijke strijd die momenteel op aarde gaande is.

Michael met weegschaalDe legende van Joris (de verpersoonlijking van de aartsengel) en de draak (het symbool van menselijke verharding en ego, maar ook van donkere ervaringen die wij opdoen door teleurstellingen of verdriet, diepe pijn, innerlijke onmacht) laat ook zien dat je het kwaad kunt herkennen en een halt toe kan roepen. Joris toont dat je door moedig te zijn het duistere tegemoet kan treden. Hij redt de prinses (de zuivere mens) uit de klauwen van de draak. Die draak staat symbool voor het slechte in de wereld en voor zweverigheid(!), fanatisme en egoïsme in onszelf. Michaël geeft ons moed om het duister in onszelf te overwinnen en een evenwichtig mens te worden, die doelbewust kiest en grenzen verlegt.

De weegschaal is ook een belangrijk symbool; deze symboliseert Michaël als brenger van evenwicht tussen licht en donker, tussen zomer en winter, goed en kwaad, hemel en aarde. Daarom wordt Michaël soms afgebeeld met een weegschaal. Er zijn afbeeldingen waarbij Michaël met zijn vlammend zwaard het licht overdraagt aan Sint Maarten, die daarmee de weg naar Kerst verlichten zal. Hiermee wordt nadruk gelegd op licht en duisternis en de behoefte aan (innerlijk) licht op de weg naar Kerst.

Wij hebben nu en dan een anker nodig om ons geestelijk aan vast te houden. Michaël is zo’n symbolisch anker. Geef hier eens letterlijk een vorm aan voor jezelf. Schrijf links van het midden op een mooi vel papier welke aspecten in jouw persoonlijkheid je kunt veranderen of verbeteren en hoe je dat wilt aanpakken in de komende maanden. Schrijf dan aan de rechterkant een aantal aspecten in je persoonlijkheid waar je bijzonder tevreden over bent. Links en rechts, nèt zoveel….. zorg voor balans.
Zoek er een mooie afbeelding bij van Michaël of Joris en de Draak.
Hang het op een plek waar je het vaak kunt bekijken.
Moed en kracht gewenst.

Helena.