Herken de schepper in jezelf

herken de schepperErgens weten we dat we de schepper zijn van ons eigen leven. Dat sommigen ervan overtuigd zijn dat het leven hen overkomt, is duidelijk. Het zich overgeleverd voelen aan het toeval van het leven en dagelijkse ervaringen.
Veel mensen worden zich wel bewust dat ze over alle potentieel beschikken om het leven te creëren, doch om te creëren en te hercreëren is het belangrijk oude overtuigingen los te laten. Als je ervan overtuigd bent dat je een slachtoffer bent van gebeurtenissen en dat jij een pechvogel bent, dan maak je geen aanspraak op de energie van creëren maar op de energie van zich slachtoffer voelen.
Met de ondersteunende essence van het lichtwezen Aeolus kan je leren de juiste dingen te doen die in harmonie zijn met de goddelijk bron.
Wellicht herken je bij jezelf het verband tussen hetgeen je denkt en vreest en wat het gevolg van dit denken is? What you fear is what you get.
Met andere woorden, wat je vreest, waarvoor je bang bent, zal je krijgen. Als je maar vaak genoeg angstvoedende gedachten produceert, krijg je op een dag gelijk. Je voorspelling waarvoor jij vreesde is uitgekomen. Je bent dan ook aan het creëren, aan het scheppen, maar absoluut niet wat je in werkelijkheid wil. Ben jij een een creator op die manier en herken jij je hierin? Dan is dit blog hopelijk een eye-opener om je denken te onderzoeken. Onder dat denken zit een formatie van gedachten die je nu mag herzien. Ja, ik zeg ook vaak aan cliënten dat het tijd is om huiswerk te maken en de verantwoordelijkheid niet bij een medium te blijven neerleggen. Ook voor onszelf geldt net hetzelfde. Dus hoe eerlijk werkt het universum. Je kan roepen, gillen, schreeuwen, met de deuren slaan dat al die onzin enkel voor de mazzelaars is, het werkt niet voor jou. Amen en uit. Je mag heus boos worden hoor, je mag roepen, gillen en schreeuwen. Maak het daarna misschien even rustig in jezelf en neem de eerste stap om te kijken hoe je uit die vicieuze cirkel kan geraken. Misschien met iemand die je hier doorheen begeleidt.
Ik geef even een eenvoudig voorbeeld. Met dingen waarvoor we bang zijn. Je ziet iemand met een nogal geladen boodschappentas sjouwen en je ziet het in gedachten gebeuren, de boodschappentas valt met een knal de grond op. Je verwacht dat de buurvrouw onvriendelijk is vandaag en ja hoor, de buurvrouw kijkt met een norse blik en geeft enkel een stroef gedag. Wat zeg je? Ik wist het. Ik wist dat die boodschappentas zou vallen, ik wist dat de buurvrouw onvriendelijk zou zijn. Meestal heeft dit te maken met hetgeen wij zelf verwachten. Kijk eens naar een situatie waarin je je eigen verwachtingen zag en waarin je verwachtingen zijn uitgekomen. Het heeft meestal met onszelf te maken en heel weinig met de ander.
We scheppen dus dagelijks heel wat dingen die niet bijdragen voor een vreugdevol en harmonieus leven.
We kunnen verbanden herkennen, bewuster onze gedachten en gevoelens observeren en wat er dan gebeurt daarmee in verband brengen.
We beseffen wat bewustzijn betekent, hoe we deze situatie in onszelf waarnemen, hoe we er gebruik van maken en wanneer we het vergeten.
We leren scherper op onze gedachten te letten, te observeren hoe de gedachten voorbijtrekken en zien wat we per manier van spreken per seconde creëren. Door heel bewust met die gedachten om te gaan, wordt het mogelijk om gedachten en gevoelens in harmonie op elkaar af te stemmen.
Als je vanuit de goddelijke bron schept, vanuit harmonie en liefde en niet op begeerte, hebzucht, angst, jaloezie en wrok. In harmonie met de totaliteit.
We zien in dat alles wat we scheppen een spiegel is van onze eigen innerlijke denken.
Wanneer we erin slagen de stap van onbewust naar bewust te zetten, worden we schepper van ons eigen leven en dat is in essentie de enige waarheid die voor iedereen geldt. Wanneer we ons bewust zijn van de onderliggende patronen en gedachten, zijn we in staat die gedachten te veranderen. Als energie en materie op elkaar zijn afgestemd, materialiseert de gedachte zich. Altijd.
De energie van Aeolus laat je zien met je innerlijke oog. Je maakt verbinding met je Hoger Zelf en andere bewustzijnsdimensies. Je laat alle radicale gedachten los en je kijkt naar situaties vanuit een hoger perspectief.
We zien in wat uit balans is geraakt, wat de verbinding tussen lichaam, geest en zelf uit evenwicht brengt. We zien helder welke stappen we kunnen zetten op weg naar totale verbinding. De ervaring kan ook zijn dat de ervaringen amper met verstand en woorden te verklaren zijn. Het verstand kan heel hard twijfelen, maar er is ook een diepe wijsheid in ons. Hierbij ontmoeten we op het juiste moment op de juiste plek de juiste mensen die ons eraan herinneren de goddelijke scheppers te zijn van ons leven.

Warme hartegroet
Mieke
www.miekecoigne.com