Reflectie

ReflectieReflectie. Je voelt veel mededogen voor anderen.
Hoe mededogend ben je naar jezelf toe?
Hoeveel redenen bedenk je waarom je het als moeilijk ervaart mededogen voor jezelf te ervaren?
Herken je voornamelijk schuldgevoelens omdat je ervan overtuigd bent te kort te schieten, niets bereikt te hebben, weinig voor te stellen enzovoort?
Je ziet de ander met soortgelijke kwellingen worstelen en voor de ander toon je medeleven, voel je compassie en niet voor jezelf.
Overtuigingen die meestal tijdens de kindertijd werden ingeprent maken het moeilijk lief voor onszelf te zijn. Pijnlijk als je je herinnert ontelbare keren gehoord te hebben niet te deugen, dat anderen het beter deden dan jij enzovoort.
Wat er ook gebeurd is en hoe je ook over jezelf denkt en voelt, meeleven is veel sterker dan het verleden.
Maar soms blijven de overtuigingen als glasscherven in je ziel zo levendig dat je er niet alleen uitkomt.
Positief denken alleen werkt niet. Het schrijven van een nieuw programma met een oud onderliggend programma is net als het tapijt zuigen en niet onder het tapijt schoonmaken.
Je kan zeker dagelijks bewust met jezelf aan de slag gaan door een aantal programma’s te ontmantelen. Waar ze vandaan komen maakt niet uit.
Een spiegel wordt overwegend gebruikt om te kijken of je haar goed zit, of je make-up oneffenheden keurig verbergt, of je wel keurig staat met dat kleedje. Je kan ook eens helemaal naakt voor de spiegel staan.
Naar jezelf kijken, en opmerken welke gedachten je hebt over wat je ziet bij jezelf, wat je mooi vindt aan jezelf, wat je afkeurt aan jezelf.
Blijf zeker voor de spiegel staan, want het kan wel eens een doorbraak zijn om met andere ogen te kijken naar jezelf.
Bij alles wat je afkeurt aan jezelf kan je jezelf de vraag stellen of dit werkelijk jouw gedachten zijn. Of zijn het uitspraken die je ooit hebt gehoord? En je hebt die uitspraken verinnerlijkt en voor waar aangenomen. Of ben je de verbinding met jezelf zodanig kwijt door jezelf te vergelijken anderen?
Je verlangt enerzijds dat een partner je compleet aanvaardt en je mooi vindt terwijl je jezelf niet als compleet mooi ervaart.
Voel mededogen met en voor jezelf als je jezelf afkeurt. Je mag het strenge in jezelf veranderen. Kijk naar jezelf met compassie, net zoals je dit doet bij anderen.
Je bent waardevol omdat jij jij bent. Jij bent uniek.
Heb jezelf lief zoals je je naaste liefhebt.