Geen keuze maken is ook een keuze

Geen keuze maken is ook een keuzeGeen keuze maken is ook een keuze. Een van de dingen die we ons mogen bedenken is dat bij het maken van keuzes het niet kiezen ook een keuze is.

Elke dag staan we voor het maken van keuzes. Zodra we ’s morgens onze ogen opendoen, worden we al geconfronteerd met keuzes maken.

Dat we er doorgaans niet bij stilstaan en handelen op de automatische piloot, is herkenbaar. Pas als we voor dilemma’s komen te staan, komen daar vaker emoties en gevoelens bij kijken, omdat er ook anderen bij betrokken kunnen zijn.

Of je al dan niet bij je partner blijft of weggaat is een ander verhaal, of je al dan niet overgaat tot het kopen van een duur object, is ook een verhaal op zich. Grote keuzes, kleine keuzes, wie bepaalt het belang van de keuzes waar we voor staan?

De meeste keuzes groeien uit tot een gewoonte, we denken er niet meer over na.
Bij andere keuzes die onze emoties en gevoelens raken, wordt het heel luidruchtig in ons hoofd. Het hoofd geraakt er niet uit en je belt iedereen die je maar een antwoord kan geven voor de keuzes die maar goed voor je zouden zijn. En toch kom je er nog steeds niet uit.

Dat is een moment waarop je bewust kunt worden dat het maken van keuzes op jouw terrein ligt en wat op jouw terrein ligt, daar mag je de verantwoordelijkheid voor nemen. Iedereen kan wel adviezen en inzichten geven, maar de beste adviseur ben je uiteindelijk zelf.
Soms maken die vragen deel uit van een gesprek. Een greep uit de vragen zijn onder andere:
– Ik heb drie sollicitaties lopen en ik weet niet waarvoor ik wil gaan.
– Een auto kopen zou goed zijn voor mijn gezin, maar welke auto is de beste?
– Ik heb contact met een paar mogelijke partners, wie van hen moet ik kiezen?
– Zal ik een huis kopen of huren?
– Ik wil graag verhuizen, maar waar zou ik me het gelukkigste voelen.
– Mijn partner wil graag een kind, maar ik twijfel. Wat zal ik doen?
Dit is een zeer klein greepje uit de vele vragen die te maken hebben met keuzes maken. Het maken van keuzes kan gefaciliteerd worden via een dieptegesprek en nooit via een ja/neen antwoord. Onder de hoofdvraag zijn nog veel meer andere vragen verborgen en die naar boven tillen is een andere weg, een weg om iemand te ondersteunen bewuster om te gaan met het maken van een keuze.

Door het maken van keuzes, sta je in je eigen leven en kijk je niet toe aan de zijlijn omdat iemand anders je heeft verteld wat je zou moeten doen.
Door het niet nemen van de verantwoordelijkheid van gemaakte keuzes, kun je niet stevig in je leven staan en niet zijn wie je werkelijk bent.

Kiezen en accepteren dat bepaalde keuzes ook anderen kunnen raken. Sommige keuzes zullen altijd wel moeilijker zijn, maar hoe bewuster wordt omgegaan met keuzes, hoe duidelijker alles zich verder kan ont-vouwen.

Warme hartegroet
Mieke Box 49