Het leven ervaren

Het leven ervarenHet leven ervaren. In het werkwoord ervaren neem ik het werkwoord ‘varen’ waar. Varen is een dynamisch werkwoord. Dat betekent voor mezelf me overgeven in de beweging die ik in mezelf voel en dit voel ik via mijn lichaam. Waar een knoop zit ontbreekt beweging en wordt er geen contact gevoeld. Ik zou dan kunnen zeggen dat ik niets voel dus enkel kan ervaren dat ik niets voel. Eigenlijk klopt dat maar deels, want ik ervaar wel degelijk iets namelijk niets. En dat vraagt om aandacht, om zorg, om koestering, om warmte, begrip, aanvaarding zonder oordeel.

Ervaren is dus leven, leven vanuit ervaringen ongeacht hoe we alles ervaren. Veelal ervaren we vanuit polariteit omdat dit deel uitmaakt van de vele conditioneringen. Hoe dan ook, hoe we een gebeurtenis ervaren nodigt ons uit om te ervaren en te voelen en hierin hebben we de keuze om het al dan niet te doen. Doen we het niet, dan blijft ons leven eveneens een aaneenschakeling van ervaringen. Vaak worden ervaringen omschreven als het lot, karma, tegenslagen vanuit een slachtoffergevoel.
Hoe meer we ons bewust zijn van onze ervaringen en hoe die ervaringen kunnen bijdragen tot het maken van keuzes vanuit het hart, hoe gemakkelijker we soortgelijke situaties zullen herkennen en anders zullen reageren.

Misschien herken je voor jezelf bepaalde ervaringen waarvan je achteraf wel kunt bevestigen dat deze je bewogen hebben om patronen te doorbreken en om te buigen.
Veelal wordt in deze aardse sfeer flink geoordeeld over ieders ervaringen. Iemand die bijvoorbeeld voortdurend aanloopt tegen bepaalde thema’s en keer op keer met zijn hoofd tegen een muur loopt. We zijn dan gemakkelijk geneigd om daarover te oordelen vanuit het niet begrijpen hoe dat nu mogelijk is. Een ezel stoot zich geen derde keer aan dezelfde steen. En we nemen die uitspraak zeer overtuigend en zonder in te voelen voor waarheid aan.

Niemand kan hierover iets vertellen omdat iedereen een eigen unieke weg aflegt in het leven. In zeker opzicht zijn we allen levenservaringsdeskundigen. In het delen van elkaars ervaringen ligt ook de mogelijkheid om anderen erkenning te geven en daar met zeer veel respect mee om te gaan. Er ontstaat meer begrip en mededogen.
Op die manier kunnen we het dualistische denken over goed of slecht, slim of dom, waarheid of leugen, eerlijk of leugenachtig veranderen en kijken door de ogen van liefde. Varen en ervaren in liefde en je overgeven aan wat zich elk moment aanbiedt, want je kunt niets in het leven overzien en dat is niet de bedoeling.

Vaar mee met jouw unieke stroom en waar je angst voelt, adem er liefde naartoe, waar je haat voelt, adem er vergeving naartoe, waar je een oordeel bij voelt, adem er acceptatie naartoe. En op die manier neem je verantwoordelijkheid voor jouw innerlijke transformatie en vaar je enkel nog vanuit liefde voor het leven dat jou en mij en iedereen mag stromen.