Paragnosten en toekomst voorspellen.

Paragnosten en toekomstvoorspellen.Paragnosten en toekomst voorspellen. Paragnosten zijn in staat doormiddel van hun heldere gaven via hun contact met de spirituele bovennatuurlijke wereld waarnemingen te doen. Deze waarnemingen kunnen gaan over mensen. Het kunnen ook boodschappen zijn maar ook complete situaties die een paragnost door krijgt. Deze dingen zijn soms gelegen in het heden, weer andere keren in  het verleden en soms ook in de toekomst.

Het kan zijn dat er iets in je verleden  gebeurd is dat je niet goed hebt kunnen verwerken of dat je niet begrijpt waarom iets zo gebeurd is. Ook kan die situatie of het probleem zich nu voordoen. Dingen die in het verleden begonnen zijn daar zie je nu het gevolg van. Daarom is het heel belangrijk om je bewust te zijn dat elke actie een gevolg heeft. Elke actie kent zijn reactie. Zo simpel ligt dat. Maar, soms gaat het nog wat verder, en willen mensen graag de toekomst kennen en laten voorspellen door een paragnost. Dat is op zich logisch. Wij mensen willen graag dingen onder controle hebben. Mensen willen soms ook graag een afloop weten van een ontwikkeling. Bijvoorbeeld, wanneer je onlangs iemand hebt ontmoet die je wel heel  interessant vindt.

Toekomst voorspellen door een paragnost is op zich mogelijk alleen is een exacte tijdsaanduiding moeilijk aan te geven. In de paranormale, ongeziene en spirituele wereld kent men geen exacte tijd. Alles speelt zich af in een ruimte die zich nogal uitstrekt. Je gidsen en je engelen kunnen je boodschappen geven die zich op korte termijn zullen voltrekken. Sommige spirituele paragnosten zijn toch vrij nauwkeurig in staat een toekomstvoorpelling te doen.

Aan het voorspellen van de toekomst door een paragnost zit ook een andere kant. Het is zo dat alles bestaat uit energie. En door de toekomst te voorspellen is het mogelijk dat je een energie een bepaalde kant op stuurt. Terwijl mensen eigenlijk zelf een eigen keuze hebben. Een eigen wil en daar mag je nooit aan voorbij gaan. Gidsen en engelen zullen dat ook nooit doen. Zij zijn er om je vanuit de paranormale wereld te ondersteunen in het groeiproces. Je eigen spirituele pad.

Onze paragnosten onderscheiden zich van de andere spirituele hulplijnen door nooit voorbij de vrije wil van de bellers te gaan. Onze paragnosten zullen wanneer er meer mogelijkheden zijn deze voorleggen aan jou. Wanneer een consult om welke reden dan ook niet goed voelt of je hebt een lijn gebeld waarop men iets uitgesproken heeft waar je je absoluut niet in kunt vinden vraag je  gidsen dan om deze voorpelling te verbreken en ongedaan te maken. Laat niet toe dat anderen je proces beinvloeden.

Onze paragnosten hebben respect voor elk leven en voor de vrije wil van mensen en zullen ten alle tijde ook kunnen helpen met het verbreken van voorspellingen die niet juist zijn. Onze paragnosten weten dat de mens zelf zijn weg mag gaan. Ze zijn je trouwste begeleiders en zij juichen wanneer je een moeilijke hindernis gehaald hebt.

Soms springen onze paragnosten mee over de hindernis en soms staan ze aan de andere kant om je aan te moedigen. Ze doen het voor jou. Daarin onderscheiden we ons. Daarin maken wij het verschil. Wij laten jou zelf groeien en zelf ondervinden want alleen daardoor sluit je een levensles op de juiste manier af. Deze instrumenten namelijk zou je nodig kunnen hebben voor een volgende les en als wij het dan voor jou gedaan hebben dan heb je het instrument niet en zul je nooit de volgende stap kunnen zetten. Dat zou jammer zijn. Nauwgezet volgen onze paragnosten de aanwijzingen van de gidsen en engelen.

Daarom van harte welkom met al je vragen over hetgeen je meemaakt in de fysieke wereld en waar je de ondersteuning van onze paragnosten met hun helderziende of andere gaven nodig hebt.

Hartelijke groet, Topparagnosten.