Is mijn relatie voorbij?

Is mijn relatie voorbij?Een vraag die regelmatig wordt gesteld, zeker in deze sterk transformerende tijd waarin ook relaties hieraan onderhevig zijn.

Hoe kan je nu weten of je relatie voorbij is? In eerste instantie is het niet aan mij om hierover een uitspraak te doen. Soms is een tijdelijke time-out tussen twee mensen een manier om hier achter te komen, zonder meteen af te stevenen op een breuk.

Een relatie begint vaak te vervlakken wanneer eerlijke en openhartige communicatie vermindert tot zelfs stilvalt. Er worden hoogstens nog enkele beleefdheidsgroeten uitgesproken, familiefeestjes en vakanties met elkaar gedeeld, maar er is al een lange tijd geen sprake meer van het delen van je diepste en meest intieme gedachten, wensen, verlangens.
Wat vooral heel opvallend is, en dit herken ik uiteraard ook als relatietherapeut, dat na een tijdje samenzijn vooral naar de verschillen die jullie van elkaar onderscheiden, wordt gezocht en dat er niet meer echt gekeken wordt naar datgene wat jullie bij elkaar heeft gebracht, vanuit het aanvankelijk verbindend gevoel.

Wantrouwen weerhoudt je ervan om te zeggen wat je diep in je hart voelt, je bouwt een stevige muur om je heen, je laat je niet meer in je kwetsbaarheid zien en dit is vaak het begin van het einde. Soms wachten mensen veel te lang om het stilzwijgen te doorbreken en professionele hulp in te roepen.

Het gevoel van je verbonden te voelen met elkaar verwatert, intimiteit verdwijnt en binnen de kortste keren is het enige wat je nog samen deelt, het huis, de kinderen, de poes en/ of de hond én de rekeningen

Soms kan een vastgeroeste relatie nieuw leven worden ingeblazen als er langs de beide kanten de bereidheid is om elkaar opnieuw in vertrouwen te nemen en dit om te beginnen door met elkaar te praten. Dat dit niet altijd eenvoudig is, blijkt ook in praktijk te zijn.

De angst om vrijuit te praten, zonder kritiek te geven op elkaar of elkaar verwijten naar het hoofd te slingeren, is de eerste stap, wel de moeilijkste stap, want ondertussen kan de afstand zodanig groot zijn geworden, dat er toch eerst knal- en vuurwerk aan te pas komt. Alles wat te lang opgekropt werd, wordt als een lawine over elkaar heengestort. Dat kan de lucht ‘ klaren ‘, maar daarmee is de kous niet af. Dan pàs begint het werk. Hoe gaan we vanaf nu anders met elkaar om, hoeveel tijd willen we investeren in elkaar om de relatie levend te houden, hoeveel mensen laten we nog toe zich te bemoeien met onze levensstijl, hoeveel tijd brengen we door met vrienden en uitjes en hoe brengen we balans in onze relatie? In het geval er sprake is van een derde in de relatie: is er de bereidheid deze relatie te stoppen en volledig te gaan voor de huidige relatie. Wat zijn jullie gemeenschappelijke dromen, verlangens, wensen, idealen? Het is zeker de moeite waard om je relatie onder het vergrootglas te leggen met het doel het beste uit elkaar en je relatie te halen. Om het beste uit je relatie te halen, kan je niet voorbijgaan om de beren op de weg en de innerlijke obstakels, blinde vlekken, verdedigingsmechanismes en aangeleerde reactiepatronen aan te pakken.

Elke relatie heeft in de kern een heilig doel. Soms heeft dit doel te maken met iets wat we op persoonlijk vlak moeten leren, zoals inleving, geduld, vertrouwen, flexibiliteit…en soms helpt de relatie ook bij het neerzetten van ons levensdoel.

We raken dus nooit per toeval bij iemand betrokken. Zelfs kortstondige relaties of ontmoetingen dienen een doel, al lijkt het op het eerste gezicht niet het geval te zijn.

We voelen de meeste opwinding wanneer we inzien dat we iemand zijn die we nog niet kennen en bij wie we wel een gevoel van verbondenheid ervaren. Dit gevoel is meestal een teken dat er een diepere herkenning is op zielsniveau.

Heel vaak zien we nu in deze tijd dat relaties eindigen omwille de ervaring dat het doel bereikt is; het kan wellicht vreemd klinken om dit neer te schrijven, maar als het beste en hoogste uit een relatie is gehaald en beiden voelen ( of één van beiden) dat elkaar vrij-laten de beste keuze is, so be it. Ik heb tot op heden nog maar heel weinig cliënten gesproken die over één nacht ijs gaan, voor die beslissing wordt genomen is er al vaak een lange weg afgelegd en zeker dat die beslissing verdrietig is…en tegelijk is het ook vaak een opluchting jezelf en de ander de kans te geven iemand anders te ontmoeten met wie jij en de ander een nieuwe begin kan maken, waarin jij en de ander verder kan groeien. Dit is nu eenmaal de realiteit in relaties…relaties komen en gaan, de enige constante die blijft stromen is liefde.

Hoe het ook zij, je zal weten dat je in de relatie tijd hebt doorgebracht bij een ‘ meester ‘, net zoals jij er een bent. Iedereen met wie je ook maar even omgaat is gelijk aan degene met wie je een eeuwigheid leeft. In het drama van je levenspanne is niemand van meer of minder belang. Allen breng je een gift, een geschenk dat ze aan het eind van de relatie aan je voeten leggen. Het is mooi om hiervoor dankbaar te kunnen zijn, al kunnen de aardse ervaringen ingrijpend geweest zijn. Je hebt geleerd, ervaren en je bent klaar voor een bezielde verbinding vanuit gelijkwaardigheid en respect.

Om op de vraag te antwoorden hoe je nu echt kan weten of je relatie voorbij is?
Je zal het zeker weten als je al een hele tijd diep ongelukkig bent en zonder succes getracht hebt met je partner hierover te praten….je partner blijft weglopen, zoekt afleiding buiten de relatie enz….Als je je ongelukkig voelt , de aantrekkingskracht is helemaal verdwenen en het verlangen om samen te zijn is er niet meer, dan kan het inderdaad tijd zijn om de relatie te beëindigen zodat je ruimte kan creëren voor een nieuwe relatie nadat je de tijd hebt genomen het afscheid te verwerken.

Wil je hierover praten met mij of mijn collega ‘s, blijf niet langer met jouw vragen alleen zitten.
Warme groet
Mieke Moon Box 49
www.miekecoigne.com