Een dokter kan je leven redden, 

Een advocaat kan je leven verdedigen,

Een soldaat kan je een vredig Le en geven,

Maar alleen God kan je eeuwig leven geven.