Aartsengel Gabriël

Aartsengel GabriëlAartsengel Gabriël als poort en brug tussen de werelden

Aartsengel Gabriël kun je zien als een overgangsengel. In ons persoonlijke leven kun je je met zijn energie verbinden, telkens wanneer je leven verandert. Hij vormt een poort en brug tussen de werelden en is de eerste engel die we ontmoeten naarmate we naar boven trekken.
Met naar boven trekken wordt bedoeld dat je op een mystieke tocht bent of als je je aardse lichaam verlaat. Gabriël brengt heldere waarheidsgetrouwe boodschappen en inspireert ons in het manifesteren van onze scheppingskracht.
Hij vult onze ziel met prachtige, stralende vibraties en als aards spiritueel kosmisch wezen vertolken we deze op vele manieren als muziek, poëzie, dans en soms als liefdevolle, inspirerende boodschappen om ons hart en dat van onze medemensen te raken.
Niet iedereen verwacht in de schijnwerpers te staan. In het samenwerken met Gabriel zal jouw innerlijke licht branden en zul je schitteren als een ster.
In overgangsperiodes doet hij ons denken aan de beloften die we hebben gemaakt voor we op aarde indaalden. We kunnen ook verrast worden door een andere kijk op het groter plaatje te ontwikkelen. Zijn boodschappen bereiken op vele manieren, veelal heel subtiel, let dus vooral op kleine subtiele tekenen.
Je hoeft zeker geen dramatische visioenen of voorspellingen te verwachten, omdat dramatische visioenen met een heel andere energie te maken heeft.
Om de signalen te kunnen waarnemen via je heldere kanalen, is het essentieel het regelmatig stil te maken in jezelf.
Gabriël staat voor communicatie, verandering en waakzaamheid, die resoneren met de planeet Mercurius.
Gabriël werkt heel krachtig samen met Ambriël, de aartsengel voor Tweelingen. Je kunt je met beiden verbinden al naargelang jij er behoefte aan hebt. Ambriël geeft je vooral de moed en het inzicht om integer met anderen om te gaan en brengt net als Gabriël inspirerende, creatieve, goddelijke boodschappen.
In het vaker samenwerken met deze twee aartsengelen kun je een zuiver kanaal worden voor goddelijke communicatie. Je persoonlijke leven en het leven van je medemens kunnen hierdoor op verrassende wijze veranderen.

Inspirerende creatieve groet
Mieke Box 49
www.miekecoigne.com