Balans tussen geven en nemen in relaties

Een veel gehoorde ‘ klacht ‘ van mannen/ vrouwen in een relaties is :

‘ Ik heb zoveel gegeven en hij / zij heeft geprofiteerd van mij ‘, ‘ Ik ben altijd degene die voor een lieve attentie zorg, maar iets krijgen, spontaan, tenzij ik hinten geef, maar ik ben het ondertussen moe van hinten te geven….’. Alle relaties zijn gebaseerd op geven en nemen en in relaties is de balans soms wel zoek; de ene geeft gemakkelijker dan de ander. Wanneer alles goed gaat, willen partners alles onvoorwaardelijk aan elkaar geven, maar als we geven en zien dat we ‘ in ruil ‘ daarvoor niet genoeg krijgen, kunnen we beseffen dat we alleen nog maar ‘ scoren ‘. De behoefte om gelijk te scoren in oppervlakkige en zakelijke relaties is duidelijk, maar in hechte relaties kunnen we aanvoelen dat dit scoorgedrag niet gepast is. Het kan zelfs heel kleingeestig en egoïstisch lijken als je hierover nadenkt. Denk eens na hoe het scoren bij jou werkt en hoe je het kan gebruiken om meer vreugde, dankbaarheid en vervulling te ervaren in je relaties.

In gezonde relaties zijn normaliter het geven en nemen in balans, als dit ontbreekt wordt degene die hierover een wrang gevoel koestert, boos, ontgoocheld, niet geliefd. Het is niet het punt over alles te discussiëren, het is veel belangrijker je gevoel uit te spreken. Stel dat jij iemand bent die heel gemakkelijk geeft, dat jij meestal diegene bent die geeft, waar de ander weinig actie onderneemt, dan zal je dat wrange gevoel niet lang kunnen wegstoppen, of klagen bij vrienden, familie, collega’s en je boosheid opkroppen. Als je je bewust bent/ wordt dat je meer ontvangt, dan dat je geeft, zal je ervaren dat je niet voldoende geeft, of dat je niet voldoende kan geven, hetgeen ook weer tot problemen kan leiden. Om die reden is hierover praten wél heel belangrijk. De ene persoon kan het zich gemakkelijker veroorloven dure cadeautjes te kopen, terwijl de ander elke euro moet omdraaien om alle rekeningen te betalen.

Het is heel belangrijk voor partners ervoor te zorgen dat de balans tussen geven en ontvangen gelijk is. Als de ene partner klaagt omwille van de ervaring veel meer te geven, is de oplossing dingen te doen om hen te laten weten dat je om hen geeft. Op die momenten wegen acties zwaarder door dan woorden. Boosheid is een teken dat de ene partner te weinig scoorde in verhouding tot de ander. De manier om die boosheid te helen is het niet meteen wegredeneren. Doe iets constructiefs, iets positief en ondersteunend voor je partner.

Als je weet hoe je kan scoren bij je partner wordt alles gemakkelijker in balans gehouden en dat kan op heel veel manieren, tot in de kleinste dingen. Soms denken partners van elkaar dat ze iets groots moeten doen of dat het zoveel ‘ punten ‘ waard zou moeten zijn…het werkt niet altijd op die manier. Een kleine attentie heeft meestal een groots effect.

Het kan heel verrassend zijn dat een grote daad weinig scoort, je zou kunnen denken dat je heel wat gedaan hebt, maar dat je in je partners ogen toch niet zoveel gescoord hebt. Stel dat de ene partner heel veel energie steekt in het huishouden, de kinderen, ervan overtuigd dat zij goed scoort, maar de andere partner kan zich tekort gedaan voelen omdat voor hem niet te vergelijken is met het dagelijks uit huis werken voor kind en gezin.

Het zijn de kleine dingen die het doen, zoals het delen van dagelijkse klusjes, elkaar knuffelen, complimenten geven, respectvol communiceren, kleine attenties geven, waardering laten zien naar elkaar toe….soms kan gewoon de ander iets vergeven de balans in evenwicht brengen. Kleine dingen doen voor elkaar scoren meestal veel hoger dan het doen van grote dingen, door het geven van grote cadeaus.

Let eens op de zovele manieren waarop je balans kan brengen in geven en nemen, en door hier ook samen over te praten, leer je elkaars gevoeligheden kennen, veel gezonder dan te klagen bij vrienden, familie of sub-assertief steken onder water te geven, of je boos en ontgoocheld terug te trekken uit de verbinding.

Dit is een onderwerp dat heel gevoelig ligt in relaties…sommigen schromen erover te praten omdat ze zich egoïstisch vinden of dat het niet kan dit een discussiepunt zou horen te zijn. En toch, het ligt bijzonder fragiel….

Elkaar verrassen schept een mooie verbinding….en of het nou een paar schoenen is van 200 Euro of een mooi boek om te lezen: balans creëren gaat niet over het prijskaartje maar over de spontane waardering.

Hoe anderen dit bekijken heeft niets met jullie te maken…iedereen leeft volgens een eigen trilling en bewustzijn en sommigen zien een duur cadeau als het ultieme bewijs van liefde en anderen zijn dankbaar voor kleine attenties. We kunnen dit nooit vergelijken , meten en wegen, alleen ben ik vaker verbaasd geweest over uitspraken in relaties waarin weinig sprake was van liefde en betrokkenheid : ‘ Ik ben blij dat hij me luxe goederen geeft, zo hoef ik me niet uit te sloven, maar eerlijk….hij betaalt me nu terug voor al zijn jaren bedrog ‘. En dat was jaren geleden nog maar één van de zovele getuigenissen. De man scoorde heel goed op het verschaffen van comfort….maar daaronder lag ‘ vergelding ‘ en ‘ boete – doen ‘.

Never mind, het gaat dus over jou en je relatie en hoe jij samen voor die balans zorgt en niet hoe Pietje en Marianneke dit aan boord leggen…want als je dit begint te vergelijken ( en ook dat kan wel eens een valkuil zijn) dan worden jullie er niet gelukkiger om.

Balans creëren doe je samen, laat het creatieve verrassende lieve leuke jullie krachtigste manier zijn om liefde te laten stromen….

Moon Box 49