"Ben ik ook paranormaal begaafd?"

foto : @Racool_studio

“Ben ik óók paranormaal begaafd?” is een vraag die regelmatig gesteld wordt op de lijn en je hoort aan de stem dat de beller het antwoord dat ik ga geven spannend vindt.

Meestal verklaar ik de vraag aan de hand van onze zintuigen die we bij onze geboorte hebben meegekregen. Willekeurig zijn dat de tastzin, de reuk, het gehoor, de smaak en het vermogen om te zien. Hiermee interpreteren en verwerken we externe prikkels en zo geven we vorm aan onze fysieke wereld. Omdat deze gebaseerd is op rationele feitelijkheden speelt het verstand hierbij een belangrijke rol.

Meestal krijg ik dan de spontane reactie “Ooh, ik moet dus afgaan op mijn gevoel”.
Toch niet. Die gave stijgt ook boven het gevoel uit, om de eenvoudige reden dat emoties c.q. gevoelens niet altijd even zuiver zijn.

Het citaat van Stephen Covey : “We zien de wereld niet zoals die is maar zoals wíj zijn” verheldert dat je verstand en gevoel veelal gekleurd zijn.

We hebben naast de bovengenoemde vijf zintuigen ook nog allemaal een zesde zintuig. Dit subtiele zintuig wordt gezien als de stem van je hart, in de volksmond je intuïtie genoemd. De spirituele waarnemingen daarvan zijn zuiver en staan in directe verbinding met je Hoger Bewustzijn.

Welnu, als het je lukt om dit zesde zintuig op de éérste plaats te zetten, en zo dus tot je eerste zintuig te verheffen, zet je de deur open naar je eigen unieke paranormale begaafdheid!

Als je dit proces moeilijk vindt dan help ik je graag, bel me op Top Paragnosten, Box 43, Rosali