Bij wie kunnen we de schuld neerleggen

Bij wie kunnen we de schuld neerleggenBij wie kunnen we de schuld neerleggen van de ellende in ons leven? Ze zoekt vaker contact, op Top Paragnosten met een medium, gaf ze aan. Het werd nu toch zo langzamerhand wel nijpend en als haar ex niet snel genoeg over de brug zou komen met het bedrag dat ze nog van hem te goed heeft, dan weet ze het niet meer.

Achterstand in betalingen, ook de huur, ze maakt zich grote zorgen. Of een medium kon zien wanneer haar ex over de brug zou gaan komen. Het medium zag het donker voor haar in. Haar ex was niet van plan haar geld te geven, ook al vond ze zelf dat ze er recht op had.

Ze was niet blij met het antwoord, maar aan de andere kant, ze begreep het wel. Ze was niet slim geweest, de zoveelste keer, gaf ze aan. Ze had weer iemand op zijn blauwe ogen gelooft en niets op papier gezet. En toch, hij was niet goed voor mij, heeft al deze ellende veroorzaakt, hij moet er maar voor gaan bloeden.

Dat ze dit graag wilt, is een menselijk gegeven, maar ja, welke grond heeft ze om hem te dwingen over de brug te komen, geen helaas. Ze was er klaar mee, zo wilde ze niet verder, ze ging weer achteruit in plaats van vooruit en daar wilde ze vanaf.

Misschien een idee om te kijken of er meer wegen naar voren leidde, opperde het medium. Eens kijken of er mogelijkheden zijn om werk te vinden, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat heb ik mijn leven lag al gedaan en krom gelegen. Dat begrijp ik heel goed, zei het medium, maar geld komt niet uit de lucht vallen.

Dat klopt en daarom vind ik, dat mijn ex moet betalen, die heeft het allemaal veroorzaakt. Wat heeft hij dan veroorzaakt? Nou, dat we niet gelukkig waren samen. OkƩ, de schuld ligt alleen bij hem.

Dat klopt, ik heb het allemaal goed gedaan, ben niet meer van plan nog ergens moeite voor te doen, het is de zoveelste keer. Hij komt maar over de brug. Ik ben bang, gaf het medium aan, dat je ex niet over de brug gaat komen. Misschien een bijdrage voor jullie zoon, daar zal hij zich verantwoordelijk voor voelen, maar voor de rest.

Dan blijf ik zitten met een grote schuld en die heb ik niet veroorzaakt. Het ligt echt allemaal aan mijn ex, daar blijf ik bij. Het medium probeerde haar te laten zien dat waar twee kijven ook twee schuld hebben, ze wilde er niet aan. Ze wilde niet zien, dat ze beter haar ex kon gaan loslaten, maar nee, ze moest en ze zou alles van hem willen krijgen.

Heb je al eens gekeken naar alle tegenwerking in je leven, opperde het medium. Jazeker en niet door mij veroorzaakt, ik tref gewoon telkens de verkeerde mannen. En elke keer ben ik alles kwijt. Zou het dan niet zo zijn, dat je misschien te veel geeft en weggeeft, nee hoor. Ik vind dat dat in een relatie zo hoort.

Heb je misschien al eens gekeken naar oplossingen, die voor jou die vooruitgang in gang kunnen gaan zetten, opperde het medium. Welke oplossingen? Mijn ex die moet het gaan oplossen al die ellende die er nu is.

Ze wilde het niet begrijpen dat ellende in ons leven niet alleen veroorzaakt wordt door anderen, maar ook door onszelf. Hoe het medium ook haar best deed, deze vrouw had zichzelf er zo van overtuigd dat wat zij deed goed was en zij geen schuld trof. Soms zijn we nog niet klaar om iets te willen zien.

Soms gaan we net zolang door, totdat we echt alles kwijt zijn en wel iets moeten gaan doen. De schuld neerleggen bij een ander, kan voor even, maar als je zelf niet zo slim bent geweest iets vast te leggen, en niet kijkt wat je eigen aandeel is geweest, dan ben je zelf ook debet geweest aan de situatie en zul je moeten dealen met de blaren waarop je zit.

Dan kun je beter zelf aan de slag gaan met de oplossingen.

Medium Clarisa