Ieder mens heeft recht op zijn eigen normen en waarden

Ieder mens heeft recht op zijn eigen normen en waardenNormen en waarden zijn voor iedereen verschillend en toch ook weer niet

In de loop van ons leven, zeker als kind zijnde, leren we de normen en de waarden van het leven. Toch is dit iets wat op geen enkele manier voor iedereen hetzelfde is. Er is al eens onderzoek gedaan naar wat is nu normaal. Daar kwam geen eensluidend antwoord uit naar voren.

Hoe kunnen we dan met normen en waarden leven, als iedereen er iets ander mee doet of bij voelt en ervaart?

Dat is nou precies de kracht van elk mens. En de kracht staat synoniem voor de liefde. Ieder mens heeft het recht normen en waarden op zijn eigen manier te mogen interpreteren. En ondanks dat we dit diep van binnen allemaal wel weten. Handelen we er niet naar. Waardoor we normen en waarden niet op de juiste waarde schatten.

Wat zijn normen en waarden? We noemen beide begrippen in een, maar ze zijn eigenlijk totaal verschillend.

Normen staan voor hoe je je als mens hoort te gedragen. Daar is de eerste zal. Hoort. Wat hoort, wat is dat horen te gedragen. Zeg het maar. Wat ik vind dat hoort, is misschien voor jou wel helemaal niet zoals het hoort. Het zijn dus ongeschreven wetten.

Waarden zijn een mens zijn achterliggende idealen. Nou, ga er maar aanstaan. Die zijn ook voor elk mens verschillend. Dus ook een ongeschreven wet.

We zeggen de laatst tijd dat normen en waarden aan het vervagen zijn. Ook het woord verloederen wordt er bij gebruikt. Is dat echt zo? Vanuit spirituele kant bekeken zien we iets heel anders.

Waar vroeger de normen en de waarden werden opgelegd en zoals je ziet, kan dat niet. Omdat ze voor ieder mens verschillend zijn. Zijn we spiritueel gezien in een tijdperk beland, waar normen en waarden op hun grondvesten schudden.

Ze schudden, omdat we bezig zijn wereldwijd met een heel groot transformatieproces. We willen als mens ons vrij voelen. Dat is ons geboorterecht. Dat recht mag door niemand worden aangetast.

Waar vroeger de mens zijn geboorterecht “verkocht”, hetzij aan de kerk, aan zijn partner, zijn ouders. Komen we er steeds meer achter dat we aan niemand ons geboorterecht hoeven te verkopen.

Dat hierdoor normen en waarden aan het wankelen zijn, als medium zeg ik, wat goed dat dit eindelijk eens gebeurt. Het wordt tijd dat mensen ontwaken en in gaan zien dat ze allemaal hun eigen normen en waarden mogen hanteren.

Wordt het dan niet een grote puinhoop? In het begin wel, omdat we nog zoekende zijn, naar onszelf en dus ook naar onze eigen normen en waarden. Dan moet het eerst een puinhoop zijn, voordat een ieder zo ver is dat hij zijn eigen normen en waarden te pakken heeft.

Want weet je, we kunnen er nu wel op hameren dat een ieder dezelfde moet hanteren. Dat kan nou juist niet. Dat begrijpen en beseffen, doen we als mens nog niet. Dus worden diegenen die denken ons te kunnen besturen, feller, machtiger. Wij de mens, ervaren dat als onderdrukking en discriminatie.

Maar ja, maak dat diegenen maar eens wijs, die nog niet zo ver zijn om ieder mens in zijn waarde te laten.

Medium Clarisa

Box 53

Top-Paragnosten