Light and Shadows deel 1

Light and Shadows deel 1Light and Shadows deel 1. Er zijn al veel verhalen en artikelen geplaatst over het licht en het duister.
En iedereen die bezig is met bewustzijnswerk weet dat er zowel positieve als negatieve energie op de aarde en daardoor ook in de mens aanwezig is.
Ook weten we inmiddels dat wij het zelf zijn ‘’de mensen op de aarde’’ die onszelf beter kunnen verbinden met dit licht dan met het duister.
De duistere kant heeft eeuwenlang plaats gevonden op de aarde dat was wel zichtbaar door de vele oorlogen en strijd die er waren.
Volkeren werden uitgemoord door de kerk en zijn machtige volgers.

Macht en onmacht door de eeuwen heen zijn sterk zichtbaar geweest en heeft het volk verdoofd en angstig gemaakt.
Stil zijn geen eigen mening hebben je ontkracht voelen en alles wat je als mens kan tegenkomen als je niet weerbaar genoeg bent.
De mens is superkrachtig en eigenlijk het grootste licht op de aarde .
Wat zou er gebeuren denk je als de mens zich ging verbinden met elkaar, en dit licht daadwerkelijk ging verspreiden om de energie gezamenlijk te laten stromen naar het elektromagnetisch veld van de aarde? Het zou toch een baken van licht geven en alles wat rond de aarde hangt aan duistere energie zou verdwijnen.
Zo verdwijnen ook de angsten die de mens al eeuwenlang in de greep houdt. Zo verdwijnt ook de macht van de heerschappij die er al eeuwenlang hangt .

Zie het misschien eens zo; in het vissentijdperk wat 2000 jaar heeft geduurd was er een grote angst vanwege de duistere praktijken van de katholieke kerk.
Hun bewind heeft decennia lang als een gruwel over de aarde gehangen en vele mensen hebben daarbij het leven gelaten.
Denk maar aan de tijd van de inquisitie waarin de mens niet meer was dan een lichaam wat moest verdwijnen als men ook maar enige weerstand bespeurde.
Toentertijd was er absoluut geen respect voor de mens en werd je als een hond afgemaakt als je weerstand tegen het afschuwelijke bewind had.
Stel je bent iemand geweest met een verleden vanuit de kerk, je hebt mensen gedood en verraden, en je bent eeuwen later weer opnieuw geïncarneerd in dit leven, dan draag je dat karma bij je.

Maar zoals bekend is, als we incarneren dan dalen we af in onze vergetelheid en weten we dus niets meer van vorige levens tenzij je naar een regressie therapeut gaat en je erachter komt waardoor je zo een weerstand voelt tegen bijvoorbeeld de kerk. Want ja het leven gaat wel een stukje verder dan geboren worden en je leven leiden er is een duidelijke blauwdruk meegegeven .
Ik benoem maar een dingetje om duidelijkheid te scheppen, tot zover dit dan mogelijk is in een blog.

Om even terug te gaan naar het begin van dit blog, het licht zegt, ‘’jouw wil geschiede’’, het duister zegt ‘’mijn wil geschiede’’.
De duisteren zullen alles doen om hun doel te bereiken, zijn respectloos bezig, houden beslist geen rekening met anderen en zullen je zelfs uit de weg ruimen als je ze in de weg staat.
Het licht zal je omarmen en er voor je zijn en je respecteren.
Ze zullen bewust zijn in vele vormen, en afzien van manipulatie, agressie en angst.

Wezens die kiezen om het duister te volgen bevinden zich in allerlei kosmische dimensies ook in de aardse 3e dimensie en in de werelden die parallel lopen aan de aarde. Je treft ze aan in geïncarneerde mensen , je kan ze herkennen omdat ze op geld en macht belust zijn.
Ook verblijven ze in de sferen dicht bij de aarde waar de overledenen en de fijn stoffelijke wezens zijn.
De aardse sferen laten kosmisch gezien zien dat het licht en duister juist dienen om te leren onderscheid te maken.
Kies je voor het duister, de macht, de status, of kies je voor het licht en de liefde voor het ware leven.
Tot zover de vrije wil van de mens. We mogen daar geen waardeoordeel aan hangen omdat ook zij een vrije wil hebben.

Een echt wezen van het licht respecteert ook de keuze van het duister zonder oordeel. Een wezen van het duister heeft bewust gekozen om het licht niet te volgen en bevindt zich daarom juist aan de andere kant van het licht.
Alles mag er zijn zonder oordeel. Wij aardelingen zijn niet bevoegd om te oordelen over andersdenkenden.

Als je ziet dat wat je keuze ook is je je altijd kan keren naar het licht, dan zie je dat alleen de kosmos kan ingrijpen. Het belang van licht laten schijnen over mensen die aan de duistere kant staan is eigenlijk heel begrijpelijk.
Je kan geen kwaad met kwaad vergelden daarmee maak je het duister alleen maar groter, en ben je bezig hun angsten en bewustzijn te voeden.
Ze willen alles behouden wat ze hebben en zijn doodsbang om de controle los te laten over hun bezit.
Er is altijd angst en zorgen en vanuit die energie zullen ze alles op alles zetten om hetgeen te behouden wat ze hebben opgebouwd.
Daarom tappen ze je energie af en manipuleren je en maken misbruik van je goedheid.

Dit is pure wanhoop en innerlijke existentiële angst oftewel de angst voor het bestaan zelf. Voortdurende angst en argwaan maar ook de innerlijke strijd waarin ze zich bevinden jegens zichzelf en anderen maakt dat ze ver van het licht vandaan zijn en dus van de goddelijke kracht in zichzelf. Dit is leven vanuit de schaduwkant de buitenkant.
Slechts één stap zou ze kunnen bevrijden vanuit de schaduw naar het licht, ze zijn het slechts vergeten.

Wordt vervolgd.

Hartegroet,
Lis