Recht door zee

Recht door zee Recht door zee, ik ben recht door zee. Mooi zo. Je gaat niet via Keulen naar Parijs. Je draait er niet omheen. Je zegt wat je te zeggen hebt. Het is te pakken of te laten.
Sommigen belichamen het ‘ik ben recht door zee’ op een agressieve manier en anderen op een assertieve manier. En er is wel degelijk een heel groot verschil in de beide manieren. Bij de ene manier communiceer je vanuit een ‘jij’ en bij de andere vanuit een ‘ik’.
Assertief communiceren houdt in dat je jezelf op een constructieve en opbouwende manier uitdrukt waardoor de ander aangemoedigd wordt de boodschap naar binnen te laten komen en hetzelfde te doen.
Een voorbeeld van assertieve communicatie verloopt kan als volgt verlopen. ‘Als ik je goed begrijp, dan…’. ‘Ik wil je graag uitleggen waarom ik het niet met je eens ben’. ‘Ik heb het gevoel dat ik genegeerd word in mijn vraag’.
Kijk maar eens naar de agressieve communicatiestijl: ‘Jij doet me altijd verdriet’. ‘Het is altijd hetzelfde met jou, je kan nooit iets voor de eerste keer goed doen’. ‘Je bent een onbetrouwbare slappeling.’
Communicatie staat of valt met de stijl die je uit gewoonte hanteert. Sommigen vertellen dat ze nu eenmaal zijn wie ze zijn en dat anderen hen maar moeten aanvaarden zoals ze zijn. Anderen willen op een andere manier leren communiceren en volgen ook trainingen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in staat is om op een effectieve en verbindende manier te leren communiceren.
Tussen de assertieve en agressieve manier van communiceren is er nog ééntje waar velen zich in herkennen namelijk: sub-assertief.
En ook dit is een communicatiestijl die we overgenomen hebben. Herken je deze voorbeelden ‘Ik wil je niet lastig vallen hoor, maar.’
‘Sorry dat ik je dit vraag.’ ‘Ik pas me wel aan aan wat jij wilt, het is allemaal prima voor mij’.
Een assertieve benadering betekent dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen acties. Er is geen ruis, geen toon van schuldindicatie. Een assertieve communicator speelt geen spelletjes en neemt het initiatief om een gesprek op gang te brengen. Assertiviteit vereist tweeweggesprekken en tonen de bereidheid om naar de ander te luisteren om zijn of haar standpunt te begrijpen.
Hij komt direct to the point zonder eromheen te draaien en communiceert op constructieve manier. Oprechtheid in de communicatie vraagt eerlijk te benoemen wat er speelt.
Je zegt wat je bedoelt en je bedoelt wat je zegt. Het werkt in twee richtingen.
In moeilijke situaties neemt een assertieve communicator een probleemoplossende houding aan. Er is gemakkelijk de neiging om de ander te beschuldigen, maar om het probleem te begrijpen en een oplossing te zoeken, is er meer nodig. Dit is heel belangrijk bij het samenwerken.
Een assertieve communicator is zowel verbaal als non-verbaal congruent. Dit betekent dat de inhoud en de manier waarop iets gezegd wordt, geloofwaardig moet overkomen bij de ontvanger. En lichaamstaal liegt niet.
Vier belangrijke basiswaarden in communicatie (Don Miquel Ruiz)
1. Wees onberispelijk in je woorden
2. Vat niets persoonlijk op
3. Ga niet uit van veronderstellingen
4. Doe altijd je best

Warme groet
Mieke
www.miekecoigne.com