Spiritueel Bewust

Spiritueel BewustSpiritueel Bewust Zijn versus controle. Velen zoeken naar spirituele vooruitgang op veel manieren. Sommigen ervaren in die zoektocht ernaar frustratie, ontgoocheling, verwarring enzovoort. De zoektocht geschiedt soms via controle van de gedachten. De gedachten die rond spiritualiteit geweven worden, zetelt in het linkerbrein.
De overtuiging dat spirituele vooruitgang te traag vooruitgaat is een oordeel en een niet tevreden zijn noch kunnen aannemen dat spirituele groei oneindig is en niet stopt. De overtuiging dat het niet voldoet aan de verwachtingen ontstaat vanuit het beeld dat gecreëerd wordt dat spiritualiteit überhaupt moet voldoen aan verwachtingen.
Er is in werkelijkheid nooit stilstand. Zelfs in de ervaring van stil te staan is er een voortdurende subtiele stroom onder de oppervlakte voelbaar. Soms ervaar je golfbewegingen van passie en stuwkracht en dat is wat velen willen vasthouden, beheersen en controleren.
Je kan ook navigeren op de wijsheid van je hart en de bewegingen van passie in daadkracht en koelte als rustpunt te vertrouwen. Er is een voortdurende wisselwerking net zoals er eb en vloed is, dag en nacht, yin en yang. Beide polariteiten integreren als Eén.
Het vuur van passie raak je nooit kwijt, het is een krachtige constante in je hart. Je hart heeft ook momenten van verkoeling nodig. Dit noem ik een rustpunt. Een moment van diep indalen in eenvoudigweg ZIJN.
Vertrouw het vuur en de passie van je hart én vertrouw eveneens op het innerlijke rustpunt en stiltepunt. Je hoeft je niet te verzetten tegen wat zich op elk moment laat voelen.
Alles wat uit het hart voortvloeit, komt naar je toe via het aantrekkingsveld. Als je jezelf de vraag stelt of je het verdient of waard bent of waarom alles zo moeizaam verloopt, dan zit je denken je in de weg. Luister naar wat je hart je vertelt, wat je voelt, waarvan je mogelijk wegloopt, waar je jezelf misschien saboteert enzovoort.
Je bent net als anderen onderweg en op weg, ook al lijkt je doel nog veraf of neem je een omweg. Waar je ook gaat, daar BEN JE, het is een ervaring op je weg die je innerlijke wijsheid schenkt.
Alles wat gedacht wordt over spiritualiteit en hoe spiritueel je moet zijn om je spiritueel te voelen is afleiding. Spiritualiteit is bewust Zijn van wie jij bent en op welke manier jij je leven vanuit je unieke authenticiteit zin geeft.
Rumi zegt in één van zijn prachtig eenvoudig verwoorde wijsheden: Wat jij zoekt is ook op zoek naar jou. Het is een kwestie van uitrijping en bewust Zijn dat je niets hoeft te zoeken wat nog niet in jou verborgen zit.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49
www.miekecoigne.com