Verhoogd bewustzijn

Verhoogd bewustzijn Verhoogd bewustzijn gaat vooraf aan de intentie om bewust te worden. Als je geen zin hebt om iets te veranderen in het leven, blijven veel dingen in het leven hetzelfde, ondanks de vele tekenen die je kan ervaren in je dagelijkse leven. Het betekent eigenlijk dat je niet langer meer op automatische piloot leeft, dat je je kracht niet meer weggeeft aan anderen. Kortom, je wordt je meer en meer bewust van je goddelijkheid.
Het betekent dat je tijd neemt om je ware authenticiteit te ontdekken. Je ontdekt de samenhang van gebeurtenissen in je leven. Je begint aan een heel magische ontdekkingsreis naar jezelf en je realiseert je dat je in wezen onbegrensd en goddelijk bent en een tijdelijk aards leven doorbrengt op aarde.
Je krijgt in die ontdekkingsreis beschikking tot je talenten en gaven. Hiervoor is het belangrijk je goddelijkheid compleet te aanvaarden. Met dit aanvaarden verhoogt je bewustwordingsproces en kun je uitstijgen boven het lijden aan het aardse leven, het leven in beperkingen, het leven binnen de matrix.
Je kunt je de vraag stellen waar dit toe bijdraagt? Het zal je helpen om inzicht te verwerven in hoe beperkt we geleefd hebben in de huidige bewustzijnsstaat. Je gaat je verder verdiepen in de werkelijke betekenis van vrij zijn en vrijheid en wat dit voor jou kan betekenen.
Wat zijn jouw dromen en verlangens?
Wat wil je in deze aardse incarnatie realiseren?
Alles is mogelijk als je je bewustzijn boven alle beperkte en beperkende inzichten laat uitstijgen. De invloed van het leven binnen vooropgestelde programma’s heeft twijfel en angst gezaaid, waardoor we ons afgescheiden voelen als totaal wezen. We zijn in wezen geboren met een totaal bewustzijn en bij het afdalen naar de aarde zijn we terecht gekomen in een duale wereld.
In werkelijkheid kunnen we die dualiteit nu overstijgen en stap per stap paradigma’s los laten, zodat we ons terug vanuit onze heelheid ons zielsdoel kunnen herinneren en neerzetten.
Ascentieverschijnselen die op fysieke en emotioneel niveau worden ervaren als stapjes naar een verhoogd bewustzijn. Het vraagt ook moed en doorzettingsvermogen om ons te laten meevoeren op de ascentiegolven, er niet tegenin te gaan. Je kunt je reis naar je goddelijke essentie op vele manieren aangaan: als heftig en zwaar of moeilijk en onhaalbaar of als een heilige reis naar je Ziel.
Richten we ons naar buiten dan vertolken we deze reis meestal als zwaar en heftig. Nemen we de weg naar binnen, dan kunnen alles wat mag gevoeld worden in stille en ontembare kracht als sacraal ervaren.
We kunnen ervoor kiezen nog even te wachten of de reis uit te stellen tot een beter moment, tot het wat rustiger is geworden. Mijn ervaring is dat we niet moeten wachten tot het rustiger is geworden, want in dit geval laten we de reis afhangen van externe voorwaarden.
Stel je even voor wat voor jou het verhogen van je bewustzijn betekent? Waarom zou je je bewustzijn willen verhogen? Wat gebeurt er bij jou als iemand zijn bewustzijn verhoogt en hoe kan dit jouw leven beïnvloeden? Wat betekent het om je volledige goddelijke potentieel te aanvaarden?
Zou het niet heerlijk zijn je leven te creëren met meer plezier, meer vreugde, meer liefde, meer gemak? Wat wil je voor dadelijk verder loslaten uit je emotionele en mentale lichaam? En wat wens jij voor jezelf en anderen?

Inspirerende hartegroet
Mieke Moon
www.miekecoigne.com