Verwachtingen loslaten

Verwachtingen loslaten. We hebben allen onze individuele overtuigingen en persoonlijke waarden. Als anderen iets doen dat tegen onze overtuigingen en persoonlijke waarden indruist, Verwachtingen loslaten. We hebben allen onze individuele overtuigingen en persoonlijke waarden. Als anderen iets doen dat tegen onze overtuigingen en persoonlijke waarden indruist, dan voelen we ons ontgoocheld, boos, gefrustreerd. We verwachten dat anderen dingen doen of zeggen die we zelf zouden doen of zeggen en als dit niet gebeurt dan nemen negatieve gevoelens vaak de overhand.
Sommigen zeggen dat het beter is geen verwachtingen te hebben, dan worden we niet ontgoocheld. Anderen zeggen overtuigd geen verwachtingen (meer) te hebben, omdat ze vertellen onthecht te zijn.
Ben je wel eens teleurgesteld geweest toen een dierbaar persoon niet handelde volgens jouw waarden en overtuigingen of een gemaakte afspraak niet nakwam?
Heb je wel eens gemerkt dat iemand om wie je geeft niet dezelfde beleving heeft rond bijvoorbeeld eerlijkheid? Hoe ga je om met iemand die een andere kijk heeft op spiritualiteit? Hoe reageer jij als een gezinslid spullen laat slingeren in huis?
Heb je zelf al eens ervaren dat jij zelf en ook anderen last kunnen hebben van jouw verwachtingen? Je hebt geen controle over anderen en eigenlijk is het beter voor jezelf om bewuster om te gaan met verwachtingspatronen. Het voorkomen van gefrustreerde verwachtingen voorkomt negatieve gevoelens.
Belangrijk is een manier te zoeken om te aanvaarden en te respecteren dat iemand die je zelfs nauw aan het hart ligt andere waarden en overtuigingen kan hebben. Hoe jijzelf hiermee omgaat ligt geheel in jouw handen. Meestal liggen waarden niet zo gigantisch sterk uit elkaar en zijn de verschillen op een respectvolle manier bespreekbaar.
Stel je eens voor hoe jij je zou voelen als je ontgoocheling, boosheid en frustratie wilt loslaten. Zeggen dat je dit niet kunt, is meestal een teken van innerlijke strijd. En dat is ok, maar als je echt wilt loslaten, is het ook echt mogelijk. We hebben hierin een vrije keuze.
Reflectiemoment
Denk eens aan iemand of aan een gebeurtenis waarbij je nog steeds op dit moment boosheid, ontgoocheling, verdriet ervaart. Houd dit beeld vast en bekijk die persoon of gebeurtenis eens van alle kanten. Kijk eens naar jouw rol in het geheel. Stel je nu voor hoe jij je zou voelen als je je boosheid, ontgoocheling of verdriet zou loslaten. Wat ontdek je bij jezelf of houd je om één of andere reden nog vast? Alleen jij kent de werkelijke reden(en) of motieven.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com