Vragen & Antwoorden

Vragen & Antwoorden Vragen & Antwoorden van mijn Hoogste Gids Saravina.
Met betrekking tot de vele vragen tijdens mijn consulten, heb ik contact gemaakt met mijn Gids. Ik Channel vragen en ontvang antwoorden met betrekking tot mensen die geisolleerd zijn, angsten, conflicten, verdriet hebben en niet weten hoe ze tot oplosssingen kunnen komen om hun leven te verbeteren. Dit voor een ieder die zich hierin herkent of op zoek is naar de zelf. Als ondersteuning voor die mensen dragen wij op deze manier bij aan het collectieve welzijn van de mens. Het is ons doel om zo een lichtje te schijnen op jullie weg, helderheid en inzichten te geven op weg naar wie je werkelijk bent.
Warme groet,
Medium Lucille & Gids Saravina
Het welzijn van de mens is in het geding. door alle factoren die hedendaags spelen. Er is zoveel afleiding dat men niet meer weet waar ze het moeten zoeken en wie of wat te geloven. Denk maar aan het nieuws, tv, dagelijkse en maatschappelijke omgeving, alles brengt je verder weg van de zelf ( your inner being) wie je werkelijk bent. Mesen raken in de war van wegen de vele geloofs overtuigingen de druk van dagelijkse dingen die als moeten worden ervaren eisen hun tol.
Als men gaat beseffen dat alles energie is en dat vanuit dat perspectief je aspecten kan veranderen in je dagelijkse externe leven. Om dit te begrijpen moet je terug naar de zelf wie je werkelijk bent. alles begint bij jezelf en valt en staat ook bij jezelf. Dit staat los van externe facoren die spelen in het leven van de mens.
Vraag: Medium Lucille
Waar komen de vele problemen zoals bijvoorbeeld: niet meer goed kunnen fuctioneren jezelf isoleren, verdriet, onbegrip, eenzaamheid, ongeloof, lichamelijke klachten, negatieve ervaringen’ in het leven waar men tegen aanloopt vandaan?
Antwoord: Gids Saravina
Dit heeft te maken met ver verwijderd zijn van je eigen ik. De essentie van wie je werkelijk bent is aangetast. De oorzaak ligt vaak in het stukje dat men zijn kracht of geloof heeft weg gegeven aan een derde die niet aansluit op wie hij zij werkelijk is. Hieronder kunnen vallen een geloof, een individeu, negatieve situatie of ervaring, maatschappelijke normen en waarden van welke vorm dan ook. Dit sluit niet aan op wie de persoon werkelijk is, waarvoor je hier bent, en de lessen die je hebt gekozen hier te leren. Er vindt geen aansluiting met de persoon in questie en zo ontstaat er een disbalans (ruis) in de energie frequentie van de persoon.
De persoon is vaak dusdanig in de war. Geestelijk en lichamelijk ontstaan er na lange tijd klachten en nemen de angsten in het leven van de persoon de overhand. Deze zorgen ervoor dat de signalen steeds allarmerender worden en het niet meer leefbaar is of wordt voor de persoon in questie.
Vraag: Medium Lucille
Wat zouden de oplossingen kunnen zijn om dit te verbeteren en verlichting te vinden?
Antwoord: Gids Saravina
Er is maar één oplossing één weg, en dat is terug naar jezelf. De signalen werden eerder al afgegeven maar maar niet gezien of begrepen. Vaak wordt er uiteindelijk medicatie toegepast om het zogenaamde probleem op te lossen. Omdat het probleem onvindbaar is. Stres, slapenloze nachten, nachtmerries, indiceren dat er iets niet goed gaat in de communicatie met de innerlijke zelf.
Het ziek zijn ontstaat vaak bij mensen in een laat stadium als gevolg van niet op geruimde energien en negatieve ervaringen. De innerlijke kracht om te creeeren en niet tee blijven in het is zo als het is. Vooruit te gaan en van jezelf te houden en te accepteren wie je werkelijk bent is het grootste goed dat je aan jezelf kan geven.
Het is belangrijk dat de persoon terugkeert naar het innerlijke zijnen daar de confrontatie aangaat met de zelf, gevoel en angsten zijn de grote indicatoren in het oplossen van een storing in de energie( aarts gezien een probleem).
De innerlijke kracht is aangetast en moet worden hersteld. Men is wankel voor allerlij invloeden van en externe factoren. Eerlijk en objectief moet er gekeken worden naar wat er zich in het gevoels leven van de persoon afspeelt.
Alles is een leerproces in het leven. De keuze die men maakt om werkelijk voluit te leven en terug te gaan naar de kern is van zeer groot belang. Het echt durven kijken naar en contactmaken met jezelf is het allerbelangrijkste.
Vraag: Medium Lucille
Zijn er middelen of tools die wij kunnen gebruiken om ons terug te brengen naar de zelf en hierbij ons kunnen helpen het proces te versnellen?
Antwoord: Gids Saravina
Ja die zijn zeker aanwezig en makkelijk en direct beschikbaar. Terug naar de natuur en het contact met deze is zeer belangrijk en de snelste weg. Het brengt je direct terug naar je natuurlijke staat. De natuur staat het dichste bij de hoogste bron en frequentie van energie. Dit is daarom de snelste energie om je terug te brengen naar je natuurlijke staat en verbinding weer in balans te brengen met jezelf.
Een ander oplossing is de focus op en met dieren bijvoorbeeld honden en katten. Dieren staan ook in directe verbinding met de hoogste bron en kunnen alleen maar zijn wie ze zijn. Ze kunnen ons leren hoe energie werkt het voelen en ervaren spelen een grote rol, een kat en hond kunnen immers niet praten. Veel knuffelen met dieren en je omgeven met hen brengen je dan ook snel weer terug naar je natuurlijke staat van zijn.