Waar het ligt…

Het ligt niet in de lengte
of zwaarte van tijd,
of iets je lief en dierbaar is.
Het ligt in de diepte
van het verlangen,
in de liefde waarmee je liefhebt.
In de liefde ligt het verdriet,
als je verliest.
En je huilt omdat
in je tranen je liefde ligt