Zo Boven, Zo beneden…

derde oog…de wet van Hermes Trismegistos.
We horen deze uitspraken veelvuldig…ik ga hier een stukje dieper op in.

Zo Boven, Zo Beneden betekent dat we het grote weerspiegeld zien in het kleine, dat orde en waarheid van het kosmische, grotere geheel terugkeren in het leven van ieder mens op aarde.
De schepping wordt in elk mens weerspiegeld. Wij zijn de microkosmos in de macrokosmos en zoals het in de Bijbel geschreven is: ‘ we zijn geschapen naar Gods’ beeld en gelijkenis ‘.

We spreken ook vaak over de ‘ universele waarheid ‘….ook deze is in ieder mens aanwezig, kan ieder mens deze herkenen in en bij zichzelf als in de omgeving.

Het gaat niet over de waarheid op zich…het gaat over de verbinding en afstemming met het goddelijke. Als we helemaal afgestemd zijn op het goddelijke doen we datgene wat overeenstemt met het ‘universele ‘ plan., onze zielsopdracht.

Veel mensen worden zich nu bewust wat hun zielsopdracht is, sommigen zijn nog er nog op zoek naar, anderen laten liever zoals het is.
Is dit verkeerd? Helemaal niet.
Mensen hebben een vrije wil en dit impliceert eveneens dat iedereen het recht heeft alles  bij het oude, vertrouwde te laten.

hermestrismegistus1Ieder mens heeft zijn plaats in het grote geheel, volgt een levensweg, al dan niet voorbepaald door de omgeving ( opvoeding, socialisatie….) en toch is het mogelijk de weg van het hart te volgen, de koers van de Ziel.

Doordat veel mensen in veranderingsprocessen (zijn) terechtgekomen, voelen ze ook dat de richting die ze vaak al jaren volgen, niet meer past in hun huidige bewustzijn.
Dit kan best heel verwarrend voelen…laat staan de reacties van de omgeving waarin op verschillende manieren wordt gereageerd — en op dit vlak bekijk ik met cliënten heel gericht naar de mogelijkheden.

Ik zal nooit aan iemand zeggen: ‘ Dien je ontslag in en vertrouw maar verder op een goeie afloop en ontwikkeling, er wordt altijd voor je gezorgd ‘.
Dit lijkt me een heel zweverige new- age uitspraak en helpt de cliënt niet daadwerkelijk en realistisch verder.

De weg ernaartoe opbouwen lijkt mij gebaseerd op een gezonde evenwichtige gedachte en helpt een cliënt ,die in die mentale emotionele veranderingsprocessen terecht is gekomen, met vertrouwen en daadkracht, een ‘nieuwe ‘ toe-komst uit te bouwen.

Ik herinner me dat in mijn I.E.T. opleiding een aantal jaren geleden,  een paar cursisten zo overmoedig waren na de opleiding, dat ze meteen hun ontslag gaven op hun werk en vertrouwden dat de Engelen hen dat gedroomde werk als Engelentherapeute op het bord ging brengen. Die paar mensen kwamen echt van de regen in de drop, en van pure ellende zijn ze dan weer op zoek gegaan naar een vast betaalde job. In hun over-enthousiasme geloofden ze in een snel succes…maar wat is snel? Gaat het over snel of over YES, dit is een begin en van hieruit zet ik stap voor stap naar mijn zelfrealisatie op. Of het nu spiritueel werk, of aards werk is….ik geloof in beZIELd werken, en vanuit deze gedachte is er geen onderscheid in welk soort werk iemand doet.

Was dit dan niet ‘ voorbestemd ‘….want dit zijn ook soms wel eens uitspraken in new- age kringen:
‘ Als het niet vanzelf gaat, dan zal  het wel niet voor jou zijn…’ Ik ben het hier niet mee eens.
Dit is een kort door de bocht denken en oordelen.

Ik hoor dit ook bij cliënten die een eigen zaak willen opstarten en al snel willen weten: hoelang duurt het voor ik veel geld heb verdiend.
Mijn vraag is dan wel onmiddellijk: ‘ Wat je wilt doen…voel je je helemaal gepassioneerd en verbonden met hetgeen je wilt ‘ ?
Soms hoor ik ‘ Ja hoor…’ en soms hoor ik  ‘ Hoezo, passie…nja, ik moet toch iets doen, en dit is toch iets waar ik snel geld mee kan verdienen ‘.

Er is zeker niets mis mee….snel veel geld verdienen, maar we weten ondertussen dat dir soort verhalen in deze tijd eindigen in mineur.

Naar mijn gevoel en ervaringen gaat het om afstemmen op een ingetogen, rustige manier, en alles ook de nodige groeitijd geven, alles laten uitrijpen…Alles wat té snel ‘ gewild ‘ wordt ( wat wel menselijk is, maar niet het verstandigst) is meestal ook heel snel afgelopen.

Ik ben er ook van overtuigd dat als je vertrouwt op Gods’ wil en niets forceert vanuit je eigen wil, je je zielsmissie, je zielsdoel zal neerzetten op aarde.

Als er één ding is dat ik goed onthouden heb is dat Engelen ons helemaal niets op ons bordje brengen, maar dat wijzelf eerst helemaal afgelijnd dienen te zijn op ons werkelijke zielsopdracht.
Ongeacht wat we doen, of we nu ons levens- of zielsplan volgen, we hebben sowieso een plek in het Omniversum. Niemand gebiedt ons onze zielsmissie te volbrengen doch niemand kan ons dit evenmin verbieden…behalve wijzelf.
In die zin dragen we allen hierin ook onze eigen verantwoordelijkheid.

Afwijken van ons zielsplan schaadt het grote geheel niet, doch het beïnvloedt wel ons leven.
Dit is wat nu heel sterk aan de gang is: mensen die ziek worden omdat ze zich niet langer kunnen verbinden met het werk dat ze doen, de omgeving waarin ze werken…kijk naar het groeiend percentage van mensen die lijden aan een burn- out, depressies, veelvuldig absenteïsme….
We krijgen voortdurende signalen ( zoals ook zo duidelijk in ‘ Signs from Above van Doreen en Charles Virtue wordt uitgelegd) dat we ons zielsplan niet volgen, dat we al veel te lang zijn afgedwaald enz…

Het is nu tijd om bewust te worden op die gebieden van het leven waarin je je realiseert je levensplan, je zielsplan niet te volgen, de verdrongen gebieden onder ogen ziet, de blokkades die je tot nog toe tegengehouden hebben je hiervan bewust te worden.
Misschien voel je hierbij weerstand, boosheid, vermoeidheid, verdriet, zelfs verwarring.
Dit kan een teken zijn dat er nog steeds een deel van jezelf is waar je nog niet naar kijkt.
Maak het rustig en stil in jezelf en vraag de hulp van Meester Hilarion.
Hilarion brengt ons de nodige rust als je je in verbinding stelt met zijn healende energie.
Je kan ervaren dat je deel uitmaakt van het grote geheel, je niet langer afgescheiden hoeft te voelen van jezelf en de kosmos.  Meester Hilarin ondersteunt je je individualiteit en je zielsmissie terug te vinden vanuit een diepere verbondenheid met het Universum.

Meester Hilarion laat ons bewust worden wanneer we niet in aflijning met ons levensplan leven en hoe we ons kunnen verbinden met onze ware taak op aarde.
We leren bewust onze eigen plek in te nemen in het Omniversum
In situaties waarin we ons niet begrepen, eenzaam, alleen voelen.

Je kan ook met de ondersteunende healende werking van de Meesteressencesveranderingen creëren, waar de Meesteressence van Hilarion je ondersteunt de blokkerende gebieden te transformeren.
– Je wordt je bewust van je levensdoel
– Je vertrouwt op je eigen pad en kan een duidelijk verschil maken tussen wat er bij je ‘ binnenkomt ‘ en je persoonlijke gedachten
– Je ziet het grotere plaatje
– Je wordt Meester over je leven.

Meesteressences ( o.a.) kan je zowat in alle spirituele winkels aankopen. Kijk wat goed voor je voelt.

In het vinden van jouw eigen licht, word je hart geopend. Je wordt geholpen door Meester Hilarion je innerlijke en uiterlijke ogen te openen, jouw weg te volgen, niet de weg van goeroes achterna te hollen, die je vaak afhankelijk maken en zo jouw eigen licht in de schaduw brengt.
Leef (in) jouw waarheid, jouw leven en weet dat je een deel bent van het goddelijk geheel.

Liefs
© Medium Mieke

www.miekecoigne.com