Meditatie,

meditatieMeditatie, Wie kent het niet? Meditatie, focussen, ademhaling, OHM. Het is helemaal ‘’hot’’. Iedereen weet er wel iets over of heeft ervan gehoord.
Wat maakt meditatie zo belangrijk? Wat is het toch dat meditatie doet en hoe doe je meditatie, wat gebeurt er als je vaak of heel soms mediteert?
Meditatie kan je leren.

Een meditatieroutine opbouwen
De beste manier om dit te doen is op een vaste plek of tijdstip.
Maak een routine, doe een belofte aan jezelf…
Beslis van tevoren waar je wil mediteren en hoelang.
Schrijf in een boekje je belevingen op.
Belangrijk is hierbij doelstellingen te nemen, maak het niet te groot, kleine stappen werken hierbij het best.
Langzaam opbouwen, wanneer u uw doel van twee keer per week al een aantal weken hebt volgehouden, verhoogt u dit naar drie keer per week.
Gebruik geheugensteuntjes, zoals bijvoorbeeld een wekker, om uzelf eraan te herinneren dat het tijd is om te mediteren. Of verbindt de meditatie met vaste gewoontes. Bv uit het werk, of wanneer u zichzelf omkleedt.
Sta stil bij de prestatie

Beseffen dat het een hele prestatie is om in uw drukke leven tijd te maken voor meditatie vergt, discipline, planning en motivatie.
Meditatie voelt soms heel plezierig , kan zelfs hemels voelen, maar het kan ook zijn dat u snel afgeleid wordt of dat vermoeidheid inslaat. Wanneer u uw meditatie beoordeelt of onvoldoende of ‘’slecht’’ noemt wees u er dan van bewust dat u oordeelt en laat het daarna los. Acceptatie hierin is essentieel. …
The rain methode
Recognition

Merk op wat er gebeurt. De opmerkzame houding die we bij het mediteren ontwikkelen zorgt ervoor dat we ons in een vroeg stadium bewust worden van gevoelens en emoties. Ga met uw aandacht naar het gevoel dat zich aandient en erken dat het er is. Probeer het een naam te geven, slaperigheid of rusteloosheid bijvoorbeeld.

Acceptatie
Als u het gevoel eenmaal erkent hebt, laat het er dan zijn in plaats van het zo snel mogelijk weer weg te duwen of te ontkennen (ontkenning zorgt ervoor dat het gevoel alsmaar groter wordt) probeer het te verwelkomen en er open voor te staan.

Investigation
Onderzoek het gevoel alsof het een meditatieobject is met een bepaalde vriendelijke nieuwsgierigheid. Hoe voelt het? Waar ervaart u het gevoel in uw lichaam? Welke gedachten en verhalen zijn ermee verbonden? Beweegt het of verandert het? Heeft het gevoel een kleur of vorm?.

Nonidentification
Wees u ervan bewust dat het gevoel aan u voorbijtrekt, net als andere gevoelens en gedachten en u niet beïnvloeden. Erken dat er een ruimte is tussen u, als observeerder van de emotie, en de emotie zelf. Dit afstand nemen kan ertoe bijdragen dat de emotie sneller verdwijnt. Het kan ook helpen om te zeggen’’ rusteloosheid is aanwezig’’ of ‘’ik merk rusteloosheid op’’ in plaats van’’ ik ben rusteloos’’.
Medium Es