Traumaresponsen

Traumaresponsen en je veilig voelen deel 1 Iedereen heeft een manier ontwikkeld om te reageren op traumatische ervaringen. Op basis hiervan kunnen vier soortenTraumaresponsen en je veilig voelen deel 1

Iedereen heeft een manier ontwikkeld om te reageren op traumatische ervaringen. Op basis hiervan kunnen vier soorten persoonlijkheidsstoornissen of een combinatie ervan ontstaan.
Het belangrijkste kenmerk van persoonlijkheidsstoornissen is dat men de grootste moeite heeft om stabiele gezonde relaties te hebben. We kunnen hen herkennen als eenzaam-voelend, gekwetst en boos. Ze schermen zich af voor nog meer pijn door andere mensen als objecten te behandelen. Ze trekken een heel hoge muur op waarachter heel wat woede verborgen zit.
De vier belangrijke patronen kunnen als volgt herkennen, doch dit vraagt wel diepgaandere belichting om iemand van een labeltje te voorzien. De bedoeling is om zo objectief mogelijk waar te nemen en de best mogelijke hulp te geven. Vanuit een andere kijk op ieder mens als uniek wezen.
Vechten leidt tot narcisme en pogingen zich veilig te voelen door macht en controle uit te oefenen.
Vluchten leidt tot obsessieve-compulsieve stoornis en tot pogingen zich veilig te voelen door middel van perfectionisme.
Verstarren leidt tot situaties van dissociatie en pogingen zich veilig te voelen door zich terug te trekken.
Vleien leidt tot afhankelijke opstelling en pogingen zich veilig te voelen door anderen te pleasen, gelukkig te maken.
Er is niet enkel de behoefte om zich veilig te voelen, maar er is ook de behoefte zich bemind te voelen, waardoor het gevoel van zich veilig, gewaardeerd en geborgen voelen ontstaat. Alle bovengenoemde persoonlijkheidsstoornissen zijn pogingen controle te hebben en te houden over het gevoel zich bemind en gewaardeerd te voelen, in plaats van liefde toe te laten in het hart.
Als we ons geliefd en gewaardeerd voelen, verlicht dat de angst die ons de vraag doet stellen waarom we hier op aarde zijn. Dit is een diepe existentiële levensvraag, die velen raken.
Liefde rechtvaardigt en bevestigt ons bestaan en bevrijdt ons van het gevoel dat onze aanwezigheid een zware last is voor onze ouders en de planeet. Liefde maakt ons blij dat we bestaan.
Iemand met een narcistischer persoonlijkheid probeert macht en controle over anderen te krijgen. Een persoon met een dissociatieve persoonlijkheid probeert macht over zijn bewustzijn te krijgen en iemand met een compulsieve-obsessieve persoonlijkheid probeert macht over zijn omgeving te krijgen en dit alles in een poging om zich geliefd te voelen. Dat werkt nooit, omdat macht, controle en manipulatie nooit op liefde is gebaseerd, maar enkel op angst.
Als je een gevoel van herkenning hebt bij een of meer van deze algemene omschrijvingen, weet dan dat ze over de persoonlijkheid gaan en niét over een geestesziekte! Er zijn heel wat mogelijkheden om diepere angstgevoelens met heel veel zorgzaamheid, begrip en mededogen aan te pakken.
In een volgend deel kun je een aantal richtingwijzers lezen waarin verdere stappen kunnen worden gezet tot verandering.